Nowo budowana Komenda Miejska Policji w Ostrołęce wzbogaci się o kolektory słoneczne, a Komisariat Policji w Iłży o elektrownię wiatrową.

W komendzie wojewódzkiej w Radomiu powstał nowatorski pomysł instalacji kolektorów słonecznych na nowo budowanym obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce i elektrowni wiatrowej na terenie Komisariatu Policji w Iłży. Koncepcję omówiono naukowcem z Politechniki Radomskiej, lokalizację elektrowni wiatrowej wytypowano z miejsc dostępnych na terenie garnizonu mazowieckiego, posiłkując się ekspertyzami o intensywności wiatru w Polsce, opracowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W grudniu 2010 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu złożył wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Zdobywamy energię – kolektory słoneczne i turbiny wiatrowe w Policji”.

Kolektory słoneczne zostaną również zainstalowane na budynkach KWP w Radomiu przy ul. 11 listopada 37/59 oraz Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66. Będą służyły do podgrzewania wody bieżącej dla użytkowników obu komend.

W Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych złożono również kolejny wniosek, opracowany wspólnie ze specjalistami z Wydziału GMT KWP w Radomiu, o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wniosek PN. „Pomóżmy środowisku – termomodernizacja obiektów Policji w Radomiu i Siedlcach” w styczniu br. przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i został skierowany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisje Konkursową MJWPU.

źródło: policja.pl, KWP w Radomiu/js

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj