Energię geotermalną stawia się wyżej niż, stosunkowo rzadko wykorzystywaną, energię wiatrową czy słoneczną, której wydajność ocenia się na zaledwie 20-35%. Wydajność energii geotermalnej wynosi aż 70%.

Chociaż obecne wykorzystanie energii geotermalnej globalnie nie przekracza 1%, projekty dotyczące tego źródła energii realizowane są w 20 krajach na całym świecie. Zdaniem analityków z firmy Frost & Sullivan, ograniczone jak dotąd stosowanie energii geotermalnej spowodowane było wysokimi kosztami początkowymi.

Energia geotermalna powstaje w procesie spalania we wnętrzu ziemi, który to proces generuje ciepło i energię elektryczną. Energia geotermalna, w porównaniu z innymi źródłami energii odnawialnej oraz paliwami będącymi przyczyną emisji węgla, charakteryzuje się szeregiem zalet – zauważa Gouri Nambudripad, analityk z firmy Frost & Sullivan.  

Przewagą energii geotermalnej jest fakt, że ciepło znajduje się wewnątrz kuli ziemskiej i nie ma możliwości wyczerpania jego zasobów. W niektórych rejonach energia geotermalna prawie konkuruje z paliwami tradycyjnymi. Kolejną jej zaletą jest fakt, że przy generowaniu nie powstają żadne toksyczne odpady.

Jedynym poważnym czynnikiem hamującym sukces energii geotermalnej jest wysoki koszt całej instalacji i odwiertów do wydobycia gorącej wody spod powierzchni ziemi. Ceny są porównywalne z odwiertami ropy i gazu ziemnego. Jednak koszty pozyskania energii geotermalnej wykazują tendencję malejącą. Oczekuje się, że do roku 2020 koszty te zmaleją do 40-80 euro/MW z 50-150 euro/MW, które były w 2005.

W Unii Europejskiej ciepłownie geotermalne pracują już w Islandii, Grecji, Włoszech, Turcji, Niemczech i Austrii. W Islandii 85% domów ogrzewanych jest energią geotermalną, a 30% z nich korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z energii geotermalnej. “Dojrzewa” włoski rynek energii geotermalnej, którego zainstalowana moc wytwórcza do roku 2020 może wzrosnąć do 1 200 MWe – 1 500 MWe. Niemcy z kolei posiadają prawie 150 zakładów oraz rurociąg o wartości 4 mld euro. W Niemczech rozwój tego sektora jest stymulowany poprzez kolejne ustawy, zwiększające opłacalność takich projektów.

W Polsce energia geotermalna ma duży potencjał ze względu na obecność ogromnych i łatwo dostępnych zasobów ciepła, związanych z występowaniem trzech rozległych geotermalnych niecek osadowych na około 80% powierzchni kraju. Energia geotermalna staje się coraz bardziej popularna, szczególnie w Zakopanem i na Podhalu. Na Podhalu ogrzewanie energią geotermalną stało się o 40% tańsze niż ogrzewanie gazem. Aż 90% hoteli w Zakopanem oraz około 250 tys. prywatnych gospodarstw domowych korzysta już z tego rodzaju energii. W Zakopanem nastąpiła znaczna redukcja emisji dwutlenku węgla. W Polsce obecnie na energię geotermalną przypada 0,1% energii ze źródeł odnawialnych.

Ciepło geotermalne zostało po raz pierwszy zauważone i docenione w postaci gorących źródeł, z których chętnie korzystały starożytne cywilizacje. Obecnie dwie metody wytwarzania energii umożliwiają ludzkości produkcję zarówno ciepła, jak i elektryczności: 

– “Engineered Geothermal Systems (EGS)” (Inżynieryjne systemy geotermalne), służy do produkcji energii przy pomocy dwóch równoległych odwiertów do wnętrza ziemi. Pierwszy odwiert pompuje wodę do środka w celu jej ogrzania do około 200 st. C, a drugi służy do wypompowywania gorącej wody i pary na powierzchnię. Para wykorzystywana jest do napędzania turbiny, a gorąca woda ogrzewa domy i zakłady przemysłowe;

– “Organic Rankine Cycle” (cykl organiczny Rankine), buduje się studnie głęboko sięgające do zasobów ciepła i oddziela parę od gorącej wody pod wysokim ciśnieniem. Para i gorąca woda po rozdzieleniu zostają wykorzystane do napędzania turbin w elektrowniach. Kiedy woda geotermalna ulegnie schłodzeniu, wraca do zbiornika, gdzie ponownie się nagrzewa i jest znów gotowa do użycia.  

źródło: www.frost.com

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj