Bezpieczeństwo energetyczne Europy oraz kwestie ochrony środowiska były głównym tematem VI międzynarodowej konferencji POWER RING 2010 – Regionalny rynek energii Europy Środkowo-Wschodniej.

Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił, że duże znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego Europy i rynku energii w naszym regionie ma rozbudowa sieci przesyłu gazu. – Obecnie funkcjonują gazowe połączenia wschód-zachód, a brakuje natomiast linii w kierunku północ-południe – zaznaczył. Zdaniem wicepremiera, kwestia ochrony środowiska i redukcji emisji CO2 w kontekście energetyki jest priorytetem zarówno dla Polski, jak i całej Europy. – Wspólnie z ministrem ochrony środowiska powołamy Zespół Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Będzie on współdziałał ze Społeczną Radą Narodowego Programu Redukcji Emisji – poinformował wicepremier Pawlak. – Chcemy, aby ta współpraca obfitowała w projekty i programy dotyczące nowych niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych – powiedział szef resortu gospodarki.

Po konferencji wicepremier Pawlak oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek wzięli udział w spotkaniu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.

Wicepremier poinformował, że w dążeniu do obniżenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery ważna jest także dyskusja nt. efektywności energetycznej Europy. – Modernizacja polskich elektrowni, pracujących na węglu pozwoliłaby zredukować emisję CO2 o 30 proc. – podkreślił. – Unowocześniając nasze moce wytwórcze nie tylko przyczynilibyśmy się do ochrony klimatu, ale podnieślibyśmy także efektywność sektora – dodał.

Z kolei przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek zwrócił uwagę na potrzebę zmiany technologii wykorzystywania węgla, aby rozwijać gospodarkę niskoemisyjną. Jego zdaniem konieczne są również zmiany prawa i kapitał na modernizację. – Potrzebujemy dobrych regulacji, które umożliwiałyby szybkie i sprawne inwestowanie w energetyce – podkreślił przewodniczący PE. W jego opinii unijny Pakiet klimatyczny jest motorem do zmiany polskiej energetyki na bardziej efektywną.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj