– Chcemy, aby w przyszłości polskie elektrownie atomowe spełniały wszystkie międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa, a nowoczesne prawo sprzyjało budowie kolejnych instalacji jądrowych – powiedziała wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska.

Wiceminister, która wzięła udział w I Kongresie Elektryki Polskiej 2 września  na Politechnice Warszawskiej omówiła główne założenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, przygotowywanego w Ministerstwie Gospodarki. – Przede wszystkim musimy określić pożądany zakres rozwoju polskiej energetyki atomowej, a następnie wskazać niezbędne działania, które nas do tego celu doprowadzą – powiedziała wiceminister. Dodała, że równie ważne jest oszacowanie kosztów finansowych, społecznych i środowiskowych rozwoju krajowej energetyki jądrowej.

Podsekretarz stanu w MG przypomniała, że 11 sierpnia br. rząd przyjął „Ramowy harmonogram działań na rzecz energetyki jądrowej”. – Obejmuje on cztery etapy: opracowanie do 31 grudnia 2010 r. Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Do końca 2013 r. powinniśmy ustalić lokalizację elektrowni atomowej i zawrzeć kontrakt na jej budowę – wyjaśniła wiceminister. – Trzeci etap, planowany na 2014-2015 r. zakończy się wykonaniem projektu technicznego i uzyskaniem wymaganych uprawnień. Ostatnia faza to budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Zakładamy, że będą to lata 2016-2020 – zauważyła minister Trojanowska.

źródło: MG

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj