Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski podpisali z Jackiem Skarbkiem, prezesem Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, umowę na dofinansowanie projektu pt. “Energetyczne wykorzystanie biogazu na oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód”, realizowanego w ramach RPO WP 2007-2013.

Projekt o wartości ponad 24 mln zł jest realizowany od września 2008 r. Jego zakończenie nastąpi do września 2012 r. Unijne dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Pomorskiego wynosi nieco ponad 7 mln zł, czyli 40 proc. wartości całej inwestycji. W ramach projektu zostanie realizowana budowa instalacji CHP służącej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na bazie biogazu wraz z infrastrukturą niezbędna do prawidłowej eksploatacji. W ramach inwestycji planuje się organizację projektu edukacyjnego pn. "Promowanie odnawialnych źródeł energii w Gdańsku".

– Produkcja i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych to pierwszy tego rodzaju projekt w naszym województwie dofinansowywany z Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że za przykładem oczyszczalni Gdańsk-Wschód pójdą kolejni beneficjenci – mówił marszałek Mieczysław Struk.

źródło: woj-pomorskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj