Południowy Koncern Energetyczny S.A. otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zmieniającą postanowienia posiadanej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach Jaworzno III oraz Łaziska, zezwalającą na wytwarzanie jej w kogeneracji z udziałem biomasy.

W wypadku obu elektrowni maksymalny udział biomasy w ogólnym strumieniu paliwa może wynosić do 10%.

Dopuszczalne koncesją mieszanki dla „Jaworzna III” stanowią: biomasa pochodzenia leśnego, z upraw energetycznych, biomasa z odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz biomasa z odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty rolne.

Do zasilania kotłów „Łazisk” dopuszczono biomasę pochodzenia leśnego (zrębki i ściery odpadów drzew liściastych, iglastych i ich mieszanek).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj