Nowoczesna gospodarka odpadami, spalanie śmieci jako źródło energii, rola dialogu społecznego w przypadku inwestycji budzących kontrowersje – to główne tematy dwudniowej konferencji pn. „Wykorzystanie energii z zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych w systemach ciepłowniczych i energetycznych”, która rozpoczęła się wczoraj w krakowskim magistracie.

Jednym z ważniejszych problemów, jakie stoją obecnie przed samorządami jest efektywne gospodarowanie odpadami. Nie bez znaczenia jest budowanie wokół tej dziedziny pozytywnego klimatu społecznego. Integracja Polski z Unią Europejską i dostosowanie polskich przepisów środowiskowych do wymogów unijnych sprawia, że projekty związane z gospodarką odpadami muszą być zgodne z rygorystycznymi normami ekologicznymi. Nie inaczej jest w Krakowie, który dzięki prowadzonym od lat inwestycjom jest liderem w dziedzinie zadań proekologicznych.

– Kraków posiada jedno z najnowocześniejszych w kraju składowisk śmieci. Działa kontenerowa kompostownia i zakład segregacji – mówił Prezydent Jacek Majchrowski podczas inauguracji krakowskiej konferencji. – Jednak wszystkich produkowanych przez nas śmieci nie da się segregować, kompostować, sortować i powtórnie wykorzystywać. Aby stał się kompletny, krakowski system gospodarki odpadami musi zostać uzupełniony o nowoczesny zakład termicznej utylizacji śmieci – wskazał Jacek Majchrowski.

W ostatnim czasie perspektywa budowy na terenie Krakowa nowoczesnej i spełniającej rygorystyczne normy ekologiczne spalarni odpadów jest tematem budzącym kontrowersje i emocje mieszkańców. Nie przypadkiem konferencja, której tematyka dotyczy właśnie zakładów termicznego przekształcania odpadów, odbywa się w stolicy Małopolski.

Pierwszy dzień konferencji poświecony był gospodarce odpadami w świetle obowiązujących obecnie przepisów prawnych. Na konkretnych przykładach z krajów Unii Europejskiej, uczestnicy zapoznali się z możliwościami wykorzystania energii, powstającej w procesie spalania śmieci. Okazuje się, że może to być doskonałe, a co najważniejsze bezpieczne dla środowiska uzupełnienie systemów energetycznych i ciepłowniczych, co jest szczególnie istotne w dobie globalnych problemów, związanych z kurczeniem się zasobów naturalnych. Swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie podzielili się specjaliści z Austrii, Danii i Szwecji.

Drugi dzień konferencji zdominowany będzie przez aspekty dialogu społecznego w przypadku inwestycji budzących kontrowersje. Głos w dyskusji zabiorą specjaliści w dziedzinie konsultacji społecznych.

Organizatorem dwudniowej konferencji jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie. Honorowy patronat nad nią objęli m.in. Prezydent Krakowa, Minister Środowiska, Minister Rozwoju Regionalnego, a także prezesi Izb Gospodarczych: Ciepłownictwo Polskie, Wodociągi Polskie oraz Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj