Największa w Świętokrzyskiem, składająca się z sześciu wiatraków, farma powietrzna stanęła w miejscowości Barak–Miedzierza w gminie Smyków.

Jej właściciel uzyskał w połowie listopada pozytywną opinię Zarządu Województwa w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Właściciel elektrowni wiatrowej ma już podpisaną umowę z Zakładem Energetycznym Okręgu Radomsko-Kieleckiego na sprzedaż wyprodukowanej przez siłownie energii elektrycznej o łącznej mocy 1,5 MW.

Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował także drugi wniosek o udzielenie koncesji na produkcję energii za źródeł odnawialnych. Tym razem chodzi o elektrownię wodną o mocy 8 kW, zlokalizowaną na rzece Bobrza, w miejscowości Bobrza w gminie Miedziana Góra. W tym przypadku przedsiębiorca również ma już podpisaną umowę z Zakładem Energetycznym Okręgu Radomsko–Kieleckiego na sprzedaż czystej ekologicznie energii.

źródło: www.sejmik.kielce.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj