Komisja Europejska zezwoliła na pomoc w celu ratowania polskiego przedsiębiorstwa transportowego Tramwaje Śląskie. Zostanie ona udzielona w formie pożyczki w wysokości 2.394.520,00 PLN (604.830,00 EUR). Pożyczka ta umożliwi przedsiębiorstwu dalsze funkcjonowanie do czasu przygotowania jego restrukturyzacji. Pomoc zostanie udzielona w formie pożyczki przyznanej według stopy procentowej równej stawce referencyjnej ustalonej dla Polski przez KE. Komisja uznała, że pomoc jest uzasadniona ze względu na poważne trudności społeczne i aktualną sytuację ekonomiczną Tramwajów Śląskich. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla zatrudnienia 2200 osób pracujących w tym przedsiębiorstwie. Likwidacja lub ograniczenie działalności przedsiębiorstwa ograniczyłyby dostępność usług transportu miejskiego w 15 gminach regionu Śląska, a częściowe lub całkowite zastąpienie przyjaznego dla środowiska transportu tramwajowego innymi formami transportu prowadziłoby ponadto do zwiększenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego w regionie, które obecnie jest już znaczne.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj