Firmy, które wdrażają rozwiązania środowiskowe, uwzględniają w swojej działalności zasady zrównoważonego rozwoju i aspekty ochrony środowiska maja szanse na unijne dofinansowanie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, po raz pierwszy ogłosił konkurs, na refundacje nakładów poniesionych na wdrożone systemy zarządzania środowiskowego i ekoznaki. Łącznie na ten cel przeznaczono 10 milionów euro, natomiast w pierwszym konkursie wsparcie finansowe zaplanowano w wysokości 20 milionów złotych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy lub przedsiębiorstwa, które w latach 2007-2008 wprowadziły system zarządzania środowiskowego i uzyskały certyfikat ISO 14001 lub wdrożyły system EMAS albo uzyskały certyfikowany EKO-ZNAK. Mogą one ubiegać się o refundacje poniesionych nakładów w wysokości 50% do kwoty maksymalnej 400 tys. zł. Koszty takie mogą obejmować wykonanie niezbędnego audytu, uzyskanie certyfikatu, dokonanie rejestracji eko-znaku lub doradztwo z tym związane. Wg założeń konkursowych refundowane wydatki nie mogą być poniesione wcześniej niż w 2007 roku. Wnioski konkursowe należy składać w terminie od 20 kwietnia do 29 maja 2009 r.

W myśl przepisów ustalonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, projekty małych i średnich przedsiębiorstw ubiegające się o dofinansowanie z programów operacyjnych realizowanych na poziomie centralnym, muszą mieć wartość przekraczającą 8 mln zł.

Na początku kwietnia br. NFOŚiGW zorganizuje szkolenie dla przedsiębiorców pragnących wystartować w konkursie w ramach Działania 4.1 POIiŚ (w zakresie omówienia zasad konkursu, opracowywania wniosków, ich oceny oraz rozliczania wydatków).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Przedsięwzięć Strukturalnych NFOŚiGW (022 45 90 469, strukturalne@nfosigw.gov.pl) oraz na stronie internetowej Funduszu: www.nfosigw.gov.pl.

źródło: NFOŚiGW

 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj