Ruszył Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2009. Ma on na celu wyróżnienie osób, które działają na rzecz lokalnego rozwoju i lokalnych społeczności, wykorzystując w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie.

Kandydatem do konkursu może być każda osoba, która przyczyniła się do powstania lub realizacji projektu służącego rozwojowi lokalnemu i lokalnej społeczności, pod warunkiem, że projekt ten uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a więc otrzymał dotację z jednego z programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Kandydatem może być więc pomysłodawca projektu, autor lub współautor wniosku o dofinansowanie, jak również osoba bezpośrednio zaangażowana w realizację projektu.

Kandydata do Konkursu mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak również wszelkie instytucje i organizacje. Do udziału w Konkursie mogą one zgłosić więcej niż jednego kandydata. Warunkiem zgłoszenia jest zgoda kandydata na udział w Konkursie. Trzeba też pamiętać, że kandydaci są zgłaszani w trzech kategoriach:

  • Kategoria pierwsza – Pracownik administracji samorządowej lub instytucji podległej jednostce samorządu terytorialnego
  • Kategoria druga – Pracownik, współpracownik lub wolontariusz organizacji pozarządowej
  • Kategoria trzecia –  Pozostałe osoby z grup innych niż wskazane w kategorii pierwszej lub drugiej, które działają na rzecz lokalnej społeczności i wykorzystują w tym celu szerokie możliwości, jakie stwarzają Fundusze Europejskie.

Laureatów konkursu wybierze Kapituła Konkursu. Wybór nastąpi w dwóch etapach. W pierwszym etapie Kapituła wskaże osoby nominowane, a w drugim Laureatów Konkursu  – po jednej osobie w ramach każdej z kategorii. Kapituła może także przyznać wyróżnienia.

Dodatkowo jeden z kandydatów otrzyma wyróżnienie specjalne od Internautów, którzy będą mogli oddawać swoje głosy na osoby nominowane za pośrednictwem ankiety.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 marca 2009 r. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy Laureatów nastąpi podczas II Forum Funduszy Europejskich, które odbędzie się 7-8 maja 2009 r. w Warszawie. Laureaci Konkursu, oprócz dyplomów otrzymają nagrody w postaci szkoleń z zakresu Funduszy Europejskich.

Szczegółowe informacje o Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronach internetowych: www.mrr.gov.pl i www.funduszeeuropejskie.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj