W gminach dorzecza górnej Odry będzie realizowany projekt budowy kanalizacji i modernizacji wodociągów.

9 lutego Adam Liwochowski – zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał Krzysztofowi Baszczakowi – prezesowi Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Górna Odra” potwierdzenie Ministerstwa Środowiska przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Kanalizacja dorzecza Górnej Odry – Gminy Krzyżanowice i Kornowac”.

Europejska dotacja w wysokości do 59 mln zł zostanie wykorzystana na dofinansowanie budowy 62 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację prawie 9 km sieci wodociągowej. Po zakończeniu realizacji projektu ponad sześć tysięcy mieszkańców gmin Krzyżanowice i Kornowac uzyska dostęp do kanalizacji sanitarnej. Zanieczyszczone ścieki będą kierowane do oczyszczalni w Raciborzu i Bohuminie. Dzięki temu znacznie poprawi się jakość wód dorzecza Górnej Odry.

Obecnie WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą dla 13 projektów POIiŚ realizowanych w woj. śląskim o wartości ponad 600 mln zł i dofinansowaniu z Funduszu Spójności wynoszącym ponad 393 mln zł.

źródło: WFOŚiGW w Katowicach

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj