Ministerstwo Gospodarki zaprasza do udziału w konkursie Eco-IP (Europejska Platforma na rzecz Eco Inwestycji), organizowanym przez Komisję Europejską. Konkurs skierowany jest m.in. do instytucji realizujących działania w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Komisja Europejska przyjmuje wnioski do 16 lipca.

Celem Eco-IP jest wsparcie ekologicznych, innowacyjnych projektów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Nabór wniosków odbywa się w dwóch obszarach:

– sektorowe partnerstwo na rzecz Eco-IP, w ramach którego można złożyć 2 projekty; maksymalne dofinansowanie każdego projektu wynosi ponad 3 mln euro;
– wzmacnianie eko-innowacyjnej społeczności w ramach Eco-IP, budżet na jeden projekt to 1 mln euro.

O dofinansowanie w ramach sektorowego partnerstwa na rzecz Eco-IP mogą ubiegać się projekty realizowane przede wszystkim w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W projekcie powinny brać udział minimum 3 krajowe lub regionalne organizacje publiczne lub wyznaczone przez nie inne instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów wspierania innowacyjności w danym sektorze.

Pozostałymi członkami umowy mogą być m.in. przedsiębiorcy, uniwersytety, ośrodki badawcze, ośrodki transferu wiedzy i szkoły biznesowe wykonujące ekspertyzy w zakresie eko-innowacji, parki naukowo-technologiczne, inkubatory wiedzy oraz centra szkoleniowe.

Ponadto w skład zgłoszonego do konkursu projektu, w ramach obu obszarów, mogą wchodzić organizacje lub grupy organizacji (konsorcja). Muszą one reprezentować minimum 3 różne kraje unijne lub Norwegię, Islandię, Liechtenstein, Chorwację, Macedonię, Czarnogórę, Albanię, Turcję, Serbię i Izrael.

Ministerstwo Gospodarki pośredniczy w przekazywaniu informacji nt. unijnej inicjatywy rynków wiodących (Lead Marking Initiative). W związku z konkursem Komisji Europejskiej, resort zachęca polskich przedsiębiorców do ubiegania się o środki unijne oraz do tworzenia sieci współpracy w obszarze eko-innowacji.

Więcej informacji, m.in. szczegółowe wymagania, kryteria selekcji dla wnioskodawców oraz opis programu znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

źródło: mg.gov.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj