Dziś obchodzimy Europejski Dzień bez Samochodu, który jest Kulminacją Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W wielu miejscowościach część ulic zostanie zamknięta dla samochodów osobowych.

Obędą się na nich pikniki rodzinne i festyny, podczas których zaangażowani w przedsięwzięcie – policja i straż miejska – będą  zachęcać kierowców do rezygnowania z jazdy samochodem, zwłaszcza na krótkich dystansach i korzystania ze środków komunikacji miejskiej – autobusu, tramwaju, metra. Europejski Dzień bez Samochodu obchodzony jest w Europie od 1998 r., w Polsce od roku 2002.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu  (ETZT) to największa ogólnoeuropejska inicjatywa poświęcona zrównoważonemu transportowi miejskiemu.

Jest on organizowany co roku w dniach 16-22 września – w Europie od 1998 r., w Polsce od 2004 r. Stanowi doskonałą okazję do zwiększania świadomości ekologicznej Europejczyków w zakresie szkodliwego wpływu samochodów osobowych na środowisko. Skłania do poszukiwania alternatywnych rozwiązań dotyczących transportu, do próby zmiany postaw wobec nadmiernej eksploatacji aut. Ma pokazać szkodliwość zanieczyszczeń, hałasu i zbyt dużego natężenia ruchu wynikającego z nadużywania samochodu jako indywidualnego środka transportu w centrum miasta.

Celem przedsięwzięcia jest ochrona jakości powietrza oraz zapobieganie zmianom klimatu przez zachęcanie mieszkańców miast do zachowań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, a  władz lokalnych do wprowadzenia oraz promowania środków transportu przyjaznych środowisku oraz pokazywania korzyści płynących z racjonalnego użytkowania samochodami osobowymi (np. tego, w jaki sposób ograniczenie użytkowania samochodów osobowych może wpłynąć na  poprawę zdrowia i jakości życia). Działania podejmowane przez organizatorów ETZT mają stworzyć szansę poznania miasta bez ulicznego hałasu oraz uciążliwego ruchu samochodowego i skłonić do rozważań o konieczności wsparcia takiego rodzaju transportu, który nie narusza równowagi ekologicznej.

Popularność Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu stale rośnie. W tym roku do kampanii przystąpiło ok. 1500 miast europejskich, w Polsce jest ich 126. Każda miejscowość, która bierze udział w kampanii ma wprowadzić przynajmniej jedno praktyczne, trwałe działanie, które przyczyni się do zmiany zachowań społecznych w zakresie korzystania ze środków transportu przyjaznego środowisku jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego.

Temat tegorocznej kampanii „Popraw klimat swojego miasta”  ma na celu skojarzenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu z Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu która odbędzie się w 2009 roku w Kopenhadze (COP 15). Jednocześnie ma pokazać, że obywatele oraz władze lokalne mogą przyczynić się do walki z globalnym ociepleniem poprzez promowanie radykalnego odejścia od wykorzystania samochodów osobowych na rzecz środków transportu, które są bardziej przyjazne środowisku – transport rowerowy, pieszy, publiczny, wynajmowanie samochodów lub wspólne korzystanie z samochodów (car pooling).

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj