29 lutego formalnie zakończono rejestrację słonecznych wydarzeń w ramach polskiej edycji kampanii Europejskie Słoneczne Dni.

Rejestracja trwała prawie dwa miesiące i w tym czasie zainteresowanie organizacją słonecznych eventów wyraziło 60 instytucji, w większości jednostki edukacyjne – 30%  i instalatorzy systemów słonecznych – 25%,  oraz  organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, producenci i dystrybutorzy systemów słonecznych, regionalne agencje energetyczne i centra badawczo-naukowe.  Słoneczne eventy odbywają się w całej Polsce, najwięcej entuzjastów energii Słońca jest na południu Polski: Śląsk i Małopolska, duże zainteresowanie wykazuje Wielkopolska, ale również część Polski zachodniej i północnej. Każdy z słoneczny event organizowany jest przez wolontariuszy wspierany pomocą merytoryczną i materiałami promocyjnymi ze strony IEO. IEO organizacyjnie i merytorycznie czuwa nad koordynacją całej kampanii w Polsce.

Patronat Honorowy nad kampanią objął: Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak, Minister Środowiska – Marcin Korolec, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Jan Rączka, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki – Andrzej Czerwiński oraz Ambasador Danii w Polsce – Thomas Østrup Møller.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Patronat Instytucjonalny sprawuje Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej oraz PKPP Lewiatan.

Kampania odbywa się w Polsce w tym roku po raz drugi,  w poprzedniej edycji zgłoszono 40 słonecznych wydarzeń i w Polsce udział w niej wzięło ponad 5 tys. osób, a w całej Europie – ponad pół miliona osób. Uczestnicy mogli spotkać się z  instalatorami systemów słonecznych, zwiedzać instalacje słoneczne, bawić się na piknikach i festynach, brać udział w licznych konkursach, a także w seminariach i konferencjach.

Więcej informacji na stronie www.slonecznedni.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj