Upały trwają w Polsce od tygodnia, a już pojawiły się problemy z dostawami wody. Ograniczenia wprowadzono w dwóch dolnośląskich gminach.

Meteorolodzy zapowiadają, że bardzo wysokie temperatury potrwają jeszcze przez kolejny tydzień. Pojawiają się już też prognozy kolejnego upalnego lata. W związku ze stanem suszy w rolnictwie, będącym efektem braku opadów w zimie i wiosną, mogą czekać nas trudne miesiące.

Pierwsze efekty już są: w dwóch dolnośląskich wodociągach brakuje wody.

Wójt Dobroszyc k. Oleśnicy Artur Ciosek wydał w środę zakaz “korzystania z wody pochodzącej z gminnych wodociągów do innych celów niż socjalno-bytowe” i apeluje o rozsądne korzystanie z wody.

Na terenie gminy zakazuje się używania wody wodociągowej do podlewania ogrodów, upraw w tunelach i szklarniach, upraw rolnych i terenów zieleni, a także mycia samochodów i napełniania basenów. Zakaz obowiązuje do odwołania.

Także wójt Gminy Chojnów w okolicach Legnicy Andrzej Pyrz i  Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaapelowali do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. Ujęcie w Okmianach, zaopatrujące mieszkańców gmin: Chojnów i Miłkowice w wodę gospodarczą i sanitarną jest w trakcie modernizacji. Wodociągi nie są w stanie sprostać teraz kilkukrotnie większemu niż w innych sezonach zużyciu wody.

Podlewanie ogródków oraz napełnianie basenów lub nawet ochładzanie dachów przy pomocy wody pobieranej z wodociągu przez użytkowników może skutkować przerwami w dostawach wody, ostrzega wójt. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia przerw w dostawie wody, należy ograniczyć korzystanie z wody do celów gospodarczych, np. z podlewaniem ogródków w godzinach między 6:00 a 22:00.

O suszy i problemach, jakie pociąga za sobą dla branży wod-kan, będzie mowa podczas sesji poświęconej zmianom klimatu na IV Kongresie Envicon Water w Warszawie w dniach 17-18.06.2019.

Envicon Water 960 x 300
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj