1 / 5

W Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie) uruchomiono jedną z największych instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Moc farmy wynosi 2 MW i już teraz należy ona do polskiej czołówki pod kątem możliwości produkcji energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla.

Na otwarciu, wśród zaproszonych gości, byli Hanna Grunt, Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu oraz Marek Zieliński, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu. Uroczystość rozpoczęły przemówienia oraz gratulacje, po których nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie obiektu.

Farma powstała na powierzchni 3,33 ha, powierzchnia modułów PV wynosi 11 155 m2 , a ich liczba – ok. 8 tys. Moc każdego z modułów wynosi 250 W. Zakładany roczny uzysk energii to 1,70-1,90 TWh, tj. 19 440 GJ/rok energii pierwotnej. Przekłada się to na redukcję około 1 910 ton (Mg) emisji CO2 rocznie. Energię elektrownia czerpie oczywiście ze słońca. Jest to obecnie najczyściej produkowana energia, jaką można uzyskać.

Projekt pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Ostrzeszów” współ- finansowane jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.7. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”. Wysokość dofinansowania wyniosła 8 480 700 zł, przy całkowitym koszcie inwestycji na poziomie ponad 17,5 mln. zł.

Czytaj więcej

Skomentuj