Farma Wiatrowa Pomerania, należąca do międzynarodowej grupy energetycznej Ignitis Group, rozpoczęła produkcję energii elektrycznej. Ilość energii podłączonej w ostatnim czasie do sieci szacowana jest na ok. 300 GWh rocznie i jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na zieloną energię prawie 160 tys. gospodarstw domowych.

Farma Wiatrowa Pomerania jest jedną z największych krajowych inwestycji tego typu. Projekt obejmował budowę 29 turbin o mocy nominalnej od 3 do 3,3 MW. Energia produkowana przez farmę, po zakończeniu testów technicznych trafiła do sieci. Szacuje się, że farma wiatrowa o mocy 94 MW rozpocznie ciągłą eksploatację komercyjną po zakończeniu procedury uruchomienia, postępowań budowlanych i po uzyskaniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

– Uruchomienie produkcji energii elektrycznej przez Farmę Wiatrową Pomerania sygnalizuje zakończenie kolejnego, ważnego etapu projektu, zarówno dla Grupy Ignitis, jak i Polski. Ponadto ukazuje naszą determinację do umocnienia pozycji na ważnym strategicznie polskim rynku. Farma przyczyni się do bardziej zrównoważonej i ekologicznej strategii Grupy Ignitis oraz zapewni stabilny zwrot wszystkim naszym akcjonariuszom, w tym Republice Litewskiej – powiedział Darius Maikštėnas, dyrektor generalny i prezes Zarządu Ignitis Group.

W aukcji zorganizowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Farma Wiatrowa Pomerania otrzymała wsparcie w postaci prawa do pokrycia „ujemnego salda” na okres 15 lat. Szacuje się, że w ciągu 30 lat funkcjonowania farmy wiatrowej niezdyskontowany skorygowany zysk przed odliczeniem odsetek, podatku, amortyzacji (EBITDA) wyniesie 440 mln euro. Łączna wartość inwestycji w farmę wiatrową na Pomorzu to ok. 130 mln euro.

Czytaj więcej

Skomentuj