Minister gospodarki Janusz Piechociński 22 września uroczyście uruchomił farmę wiatrową w Karwicach (woj. zachodniopomorskie).

– Inwestycja jest ostatnim z 23 tzw. “dużych projektów” z zakresu sektora energetyki w ramach PO IiS na lata 2007-2013, który uzyskał zgodę na dofinansowanie ze środków UE  – powiedział Piechociński.

Wicepremier podkreślił, że inwestycja przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie. – Łączna wielkość wszystkich szesnastu oddanych do użytku turbin wiatrowych osiągnęła moc 40 MW, dzięki czemu do krajowego systemu elektroenergetycznego trafia ok. 121 037 MWh energii elektrycznej rocznie – dodał. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 289 mln. Projekt został wsparty ponad 38 mln zł z PO IiŚ 2007-2013.

Do końca 2015 r. PGE wybuduje łącznie cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 218 MW. Inwestycje te to element przyjętej w maju 2014 r. strategii Grupy zakładającej pozyskanie minimum 234 MW nowych mocy w elektrowniach wiatrowych w latach 2014-2016. Pozostałe elektrownie wiatrowe to: Lotnisko, Resko II oraz Kisielice II. Łączna wartość wszystkich inwestycji Grupy PGE to ponad 1 mld zł. Do końca 2015 r., po uruchomieniu nowych elektrowni, łączna moc działających instalacji wiatrowych Grupy Kapitałowej PGE wzrośnie do 529 MW.

Czytaj więcej

Skomentuj