Samorząd Warmii i Mazur chce uregulować zasady budowy w regionie farm wiatrowych. Proponuje wprowadzenie stref ochronnych na terenach cennych przyrodniczo; chce też zakazać budowy farm w odległości mniejszej niż 2 kilometry od domów.

Uchwałą dotyczącą zasad budowy farm wiatrowych w regionie radni sejmiku województwa mają się zająć jeszcze w kwietniu. W uchwale zarządu województwa czytamy, że postuluje się wprowadzenie zakazu lokalizowania farm wiatrowych w parkach krajobrazowych i ich otulinach oraz na terenach cennych przyrodniczo i z tego powodu objętych ochroną, np. programem Natura 2000. Różnymi formami ochrony objęta jest prawie połowa (48,5 proc.) powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego.

Zarząd regionu chce także, by farm wiatrowych nie można było lokalizować w odległości mniejszej niż 2 kilometry od domów. Uchwała zakłada też, że wiatraki nie mogłyby być montowane na terenach cennych krajobrazowo.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj