Zakończyła się tegoroczna akcja „Recykling – Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne” Wisła 2012 organizowana wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska i Dominika Dobrowolskiego, wrocławskiego podróżnika i ekologa.

Ta proekologiczna inicjatywa edukacyjna porusza ważny problem – zaśmiecenia środowiska wodnego, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność właściwego postępowania z wartościowymi odpadami, takimi jak odpady tworzyw sztucznych.

Na kolejnych przystankach 900 km kajakowej podróży od Oświęcimia do Gdańska odbywały się spotkania z lokalnymi społecznościami, organizowane były akcje sprzątania śmieci i spotkania prasowe, podczas których organizatorzy akcji namawiali do wspólnej troski o czystość rzek promując odpowiedzialne i przyjazne środowisku postawy i zachowania: nieśmiecenie oraz konieczność segregowania i recyklingu odpadów. Wskazywano również na fakt, że odpady porzucone w środowisku często trafiają do rzek, a te odpady, które są lekkie i unoszą się na powierzchni wody ostatecznie dopłynąć mogą do morza. A przecież wszystkie plastikowe odpady, nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, mogą być powtórnie wykorzystane z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane.

– Poprzez promowanie i wspieranie działań, dzięki którym tworzywa sztuczne nie trafiają na wysypisko lub do naszych mórz, mamy swój udział w rozwiązywaniu problemu zaśmiecania środowiska morskiego – mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając: -Europejski przemysł tworzyw sztucznych współpracuje z władzami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami nauki oraz innymi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić korzystne dla środowiska zasady zagospodarowania odpadów.
 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj