Spółki Leasingowe BZ WBK jako pierwszy leasingodawca na polskim rynku wprowadziły do swojej oferty specjalny produkt umożliwiający kompleksowe finansowanie elektrowni wiatrowych.

– Przede wszystkim chcemy uczestniczyć w projektach proekologicznych związanych ze zobowiązaniami, które Polska podjęła wstępując do Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami, do 2010 r. w naszym kraju powinny powstać elektrownie wiatrowe o łącznej mocy  od 500 MW do 1.000 MW, przy czym wartość tych inwestycji szacuje się na 600 mln – 1,2 mld euro – mówi Wojciech Nowacki, prezes zarządu BZ WBK Finanse & Leasing. Największe projekty będą finansowane z programu Infrastruktura i Środowisko, z którego Polska może otrzymać aż 542 mln euro. Mniejsze inwestycje mogą liczyć na wsparcie z regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spółki Leasingowe BZ WBK chcą również współpracować z firmami działającymi zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Zarówno opracowania analityków, jak i obserwacje działań prowadzonych przez duże korporacje i mniejsze przedsiębiorstwa, pokazują, że coraz więcej z nich decyduje się na działania eko-innowacyjne, które pozwalają na ograniczenie zanieczyszczeń środowiska i innych negatywnych oddziaływań, wynikających chociażby z wykorzystania ograniczonych zasobów energetycznych. – Bez względu na ogólną sytuację makroekonomiczną istnieją obszary, których nie powinno dotknąć obniżenie poziomu inwestycji. Takim obszarem z pewnością jest ochrona środowiska – mówi Wojciech Nowacki.

– Mimo widocznego w ostatnich latach wzrostu zainteresowania polskich firm ekologicznymi technologiami, ich popularność w naszym kraju dotychczas była niewielka. Jedną z przyczyn stanowiła bardzo ograniczona oferta finansowania takich rozwiązań – mówi Daniel Mrozek, kierownik Biura Wsparcia Sprzedaży w Spółkach Leasingowych BZ WBK.

EkoLeasing umożliwia finansowanie zarówno nowych jak i używanych elektrowni wiatrowych (masztu wraz z turbiną) i transformatorów. Oferta Spółek Leasingowych BZ WBK dotyczy leasingu finansowego oraz operacyjnego, również w formie leasingu zwrotnego; mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy oraz rolnicy indywidualni.

Pierwsza umowa EkoLeasingu została podpisana w styczniu 2009 roku i dotyczyła siłowni wiatrowej o wartości 1,3 mln złotych, zdolnej wyprodukować 1 mln kW energii rocznie. Inwestycja została zrealizowana w okolicach Kalisza.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj