“Kreowanie przyszłego modelu finansowania systemu gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów” to temat konferencji, która odbyła się w dniach 14-15 maja w Gorzowie Wielkopolskim.

W drugim dniu spotkania, zorganizowanego Zakład Utylizacji Odpadów (ZUO), wziął udział Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski.

Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z kreowaniem przyszłego modelu finansowania systemu gospodarki odpadami. Podczas spotkania Wiceminister Gawłowski omówił kwestie dotyczące roli i odpowiedzialności samorządów w świetle obowiązującego prawa i proponowanych zmian.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. na temat uwarunkowań systemu gospodarki odpadami na przykładach samorządów i firm. Poruszono kwestie dotyczące systemu gospodarki odpadami na przykładzie miast – Gorzowa oraz Zielonej Góry oraz transgranicznego przemieszczania odpadów.

Konferencja była również okazją do omówienia spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w świetle założeń do nowego systemu gospodarki odpadami.

źródło: mos.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj