W najbliższy weekend, od 14 do 16 września, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje konferencję szkoleniową „Finansowanie projektów z Funduszu Spójności w sektorze środowiska – TUCZNO 2007”.

Tematyka konferencji dotyczy głównie przygotowania i prezentacji projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w nowym okresie programowania 2007-2013. Ponieważ w czasie konferencji obecni będą przedstawiciele Komisji Europejskiej zostaną zaprezentowane także referaty dotyczące postępów realizacji projektów Funduszu Spójności zatwierdzonych w latach 2000-2006.

Udział w konferencji szkoleniowej Tuczno 2007 zapowiedzieli m.in.: minister środowiska Jan Szyszko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jerzy Kwieciński, przedstawiciele DG Regio Komisji Europejskiej (Marek Teplansky – Programme Manager – Desk Officer-Regional), prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, prezes Zarządu BOŚ S.A. Jerzy W. Pietrewicz, parlamentarzyści, samorządowcy, beneficjenci i wnioskodawcy projektów proekologicznych z woj. zachodniopomorskiego, którzy korzystali lub korzystają ze wsparcia w ramach Funduszu Spójności.

Prezentowane będą też projekty ekologiczne, które w latach 2004-2006 nie otrzymały decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu i w tym roku podlegały aktualizacji oraz projekty o wysokim stopniu przygotowania do ubiegania się o środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Roboczy charakter spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej ma umożliwić dyskusję na temat oceny projektów ekologicznych w nowym okresie programowania.

Konferencja odbędzie się w Płotkach k. Piły. W drugi dzień konferencji, w sobotę 15 września, planowana jest sesja terenowa w Tucznie k. Wałcza oraz w sąsiadującym Drawieńskim Parku Narodowym.źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj