Większość pracujących Polaków uważa, że ich firmy podejmują pojedyncze działania na rzecz ekologii – wynika z trzeciej edycji badania Ekobarometr Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research. Ponad połowa wskazuje na pojemniki do segregacji śmieci, połowa – na energooszczędne żarówki. Najczęstszym powodem podejmowania tych działań jest oszczędność.

„Większość pracujących Polaków ocenia, że firma, w której pracują, podejmuje pojedyncze (64 proc.) lub wiele działań na rzecz ekologii (13 proc.). Odsetek firm, które podejmują wiele działań jest najwyższy dla mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 5 osób, i wynosi 16 proc. Siedmiu na dziesięciu (69 proc.) pracowników firm zatrudniających 10-49 osób ocenia, że ich firma wciela w życie pojedyncze działania w celu dbania o środowisko” – napisano w informacji o badaniu.

Wskazano, że prawie 1/4 ogółu badanych deklaruje, że ich firma nie podejmuje żadnych działań w celu dbania o środowisko (23 proc.). Odsetek ten jest najwyższy dla małych przedsiębiorstw – 1/3 firm zatrudniających 5-9 osób z perspektywy pracowników nie podejmuje żadnych działań na rzecz środowiska.

„Sześciu na dziesięciu pracowników polskich przedsiębiorstw (59 proc.) deklaruje, że ich firma umieściła pojemniki do segregacji śmieci. Połowa badanych wskazuje, że w firmie, w której pracują korzysta się z energooszczędnych żarówek. Ponad 1/3 pracowników zauważyła umieszczenie roślin na terenie biura (36 proc.), a także odnotowała przejście na dokumenty elektroniczne w celu ograniczenia zużycia papieru (34 proc.)” – napisano.

Zgodnie z raportem, co czwarty badany odpowiedział, że jego firma zamontowała filtry do wody (24 proc.) czy suszarki do rąk lub automaty z dezynfekowanymi ręcznikami (24 proc.).

W oczach pracowników najczęstszymi motywacjami do bycia eko-firmami, w których pracują, jest oszczędność – np. niższe koszty eksploatacji, niższe opłaty związane z segregacją odpadów (49 proc.) i wymogi prawne – konieczność stosowania się do przepisów (47 proc.). Prawie 1/3 badanych wskazuje, że motywacją przedsiębiorstw do dbania o środowisko jest stworzenie pro-ekologicznego wizerunku firmy dzięki działaniom promocyjnym i komunikacyjnym (32 proc.), a także odpowiedź na zapotrzebowanie klientów na obecne trendy (31 proc.).

Ponad 1/4 pracowników (27 proc.) jest zdania, że intencjami stojącymi za podejściem firmy do ekologii jest czysta chęć bycia eko, ponieważ taki jest system wartości przedsiębiorstwa i osób nią zarządzających. Odsetek ten jest najwyższy wśród mniejszych przedsiębiorstw: 31 proc. – firmy zatrudniające poniżej 5 osób, 38 proc. – firmy zatrudniające 5-9 osób.

– Perspektywa pracowników na to, jakie intencje kryją się za podejściem do ekologii ich firmy pokazuje, że motywacjami dużych przedsiębiorstw do bycia eko są częściej oszczędność, wymogi prawne, a także kreowanie pro-ekologicznego wizerunku firmy. Pracownicy małych przedsiębiorstw częściej wskazywali, że ich firma kieruje się czystą chęcią dbania o środowisko. Związane jest to prawdopodobnie z bliższymi relacjami w małych firmach, które sprawiają, że wprowadzane eko-działania są łatwiej zauważalne, a także mniejszą skalą wprowadzanych zmian – komentuje wiceprezes SW Research Piotr Zimolzak.

Jego zdaniem wydawać by się mogło, że w obecnych czasach boomu na ekologię firmy będą podejmować więcej działań na rzecz ochrony środowiska. – Wiele z ekologicznych inicjatyw w firmach wpływa pozytywnie nie tylko na środowisko, ale także na budżet przedsiębiorstwa. Mimo tego, że najczęstszymi inicjatywami są segregacja śmieci i korzystanie z energooszczędnych żarówek, to odsetki te dotyczą zaledwie połowy polskich przedsiębiorstw – dodał Zimolzak.

Projekt Ekobarometr to cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia. Badanie ma charakter cykliczny. Zaprezentowane w informacji wyniki pochodzą z trzech pomiarów zrealizowanych metodą wywiadów on-line (CAWI) przez SW Research w październiku, czerwcu i marcu ub.r. Przeprowadzono w sumie 4 574 ankiety z użytkownikami panelu badawczego SW Panel.

Czytaj więcej

Skomentuj