9 czerwca 2020 r. władze dwóch wiodących uczelni, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, podpisały porozumienie o współpracy z Eneris PolBatt, członkiem europejskiego programu Important Projects of Common European Interest on Batteries. Celem porozumienia jest powstanie kampusu magazynowania energii i ekonomii cyrkularnej.

Zespoły naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (z prof. dr hab. inż. Władysławem Wieczorkiem oraz prof. dr hab. inż. Markiem Marcinkiem na czele) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (pod kierunkiem prodziekana ds. finansów i rozwoju dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego) od przeszło roku współpracują z Eneris Polbatt w celu przygotowania efektywnego modelu działań i określenia pożądanych programów badawczych w zakresie magazynów energii.

Efektem współpracy jest podpisane porozumienie, które tworzy ramy do efektywnej integracji nauki i przemysłu. Wpisuje się ono w politykę Unii Europejskiej, która zdecydowała się zdynamizować europejski przemysł bateryjny, kluczowy dla elektromobilności, bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska.

Na przykładzie sukcesu europejskiej inicjatywy Airbus powstał unijny mechanizm IPCEI (Important Projects of Common European Interest), notyfikowany przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r. Uczestniczy w nim 17 firm z 7 krajów, z czego cztery z nich (Francja, Niemcy, Polska, Włochy) ma wiodącą rolę.

Czytaj więcej

Skomentuj