Wielkopolska Izba Lekarska skierowała 6 kwietnia pismo do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o niestosowności praktyk, jakich dopuszczają się firmy odpowiedzialne za zbieranie i utylizację odpadów medycznych.

Oburzenie środowiska lekarzy stomatologów budzi fakt pobierania przez niektóre firmy odbierające odpady medyczne w województwie wielkopolskim opłat za wydanie dokumentu potwierdzającego ich odbiór. Jego brak, nawet jeśli lekarz posiada zaświadczenie potwierdzające przekazanie odpadów, oznacza, że odpowiedzialność za gospodarowanie nimi nadal ciąży na wytwórcy.

W myśl obowiązujących przepisów firma, która posiada w celu utylizacji zakaźne odpady, jest zobowiązana wydać lekarzowi dokument potwierdzający unieszkodliwienie ich. Coraz częściej do Wielkopolskiej izby lekarskiej zgłaszane są sygnały, że firmy domagają się pieniędzy za wystawienie dokumentu. W przypadku odmowy zapłaty, umowa zostaje zerwana. Jest to sporym problemem z uwagi na niebezpieczeństwo związane ze zbyt długim składowaniem odpadów medycznych.

Sprawa pozostaje o tyle kontrowersyjna, że obecne przepisy ministerstwa środowiska nie przewidują pobierania tego typu opłat. W związku z tym WIL chce, aby departament środowiska Urzędu Marszałkowskiego powiadomił firmy posiadające zezwolenie na zbieranie i utylizację odpadów medycznych o niestosowności takich praktyk.

Czytaj więcej

Skomentuj