Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki bierze udział w 25. Sesji Rady Zarządzającej/Globalnego Forum Ministerialnego ds. Środowiska Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP). Konferencja odbywa się w dniach 16-20 lutego br. w Biurze ONZ w Nairobi.

Program obrad 25. sesji obejmuje m.in. omówienie bieżących spraw dotyczących stanu środowiska na świecie. Planowane są rozmowy na temat międzynarodowego zarządzania oraz koordynacji i współpracy w kwestiach środowiskowych w obrębie sytemu Narodów Zjednoczonych. Obrady poświęcone będą również wdrażaniu postanowień – szczytów NZ, spotkań rządowych, w tym decyzji Rady Zarządzającej. Omówione zostaną: program pracy i budżetu na lata 2010 – 2011 oraz kwestie projektu programu przyszłych spotkań – XXVI sesji i XI specjalnej Rady Zarządzającej UNEP/ Globalnego Forum Ministrów Środowiska (GMEF). Przewidziana jest także specjalna sesja poświęcona przygotowaniom do Konferencji Klimatycznej COP 15 w Kopenhadze.

Sesja Rady Zarządzającej/Globalnego Forum Ministerialnego ds. Środowiska Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych to konferencja ministrów środowiska wszystkich państw należących do ONZ, która odbywa się raz na dwa lata w siedzibie UNEP (United Nations Environment Programme). Sesja ministerialna jest najwyższą władzą tej organizacji.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj