Na poznańskich Targach Poleko trwa Forum Recyklingu. Podczas trzydniowego seminarium nie zabraknie referatów poruszających tematykę zmian legislacyjnych dotyczących branży recyklingowej.

O kierunkach tych przemian w gospodarce odpadami opowiedzą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska. Przypomną cele i obowiązki wynikające z dyrektyw, m.in. ramowej, w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (osiągnięcie przez Polskę od 1 stycznia 2014 r. konkretnych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych), czy też wprowadzone dyrektywą w sprawie zużytych baterii i akumulatorów od 2012 r. poziomy ich zbierania. Trwają również prace nad nowelizacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w zakresie zmierzającym do podwyższenia dotychczasowych poziomów zbierania ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych. Podczas Forum nie zabraknie specjalistów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, a także wskażą nowatorskie kierunki w recyklingu. Zaproszeni na Forum eksperci przeanalizują niezbyt dobrą sytuację na rynku odpadów.

Rozmowy i dyskusje na temat problemów niepokojących branżę oraz oczekiwanych zmian w ustawodawstwie staną się bez wątpienia dla wielu uczestników Forum Recyklingu cennym źródłem wiedzy oraz okazją do nawiązania nowych kontaktów.

Skróty większości referatów wygłoszonych podczas Forum znajdują się w listopadowym wydaniu miesięcznika „Recykling”.

PROGRAM FORUM RECYKLINGU

23.11 (wtorek)
SYSTEM ZBIÓRKI I RECYKLINGU ODPADÓW

Prowadzenie: prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
10.30-10.40 Wprowadzenie i otwarcie seminarium, prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
10.40-11.00 Kierunki zmian w gospodarce odpadami, dr Beata Kłopotek, Ministerstwo Środowiska, Warszawa
11.00-11.20 Perspektywy i zagrożenia rozwoju selektywnej zbiórki odpadów w Polsce, Krzysztof Kawczyński, Polski System Recyklingu O.O., Warszawa
11.20-11.30 Pytania i dyskusja
11.30-11.50 Papier i tektura z odzysku (makulatura) – jakość, utrata statusu odpadu, Zbigniew Fornalski, Katarzyna Godlewska, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Łódź
11.50-12.10 Selektywna zbiórka bioodpadów w świetle nowej dyrektywy o odpadach, prof. dr hab. Andrzej Jędrczak, Uniwersytet Zielonogórski
12.10-12.30 Odpady z tworzyw sztucznych – Polska w europejskiej społeczności recyklingu, dr inż. Kazimierz Borkowski, Fundacja PlasticsEurope Polska, Warszawa
12.30-12.50 Zastosowanie RFID w recyklingu do identyfikacji odpadowych tworzyw sztucznych, prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
12.50-13.10 Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu priorytetowego: Ochrona ziemi, Jarosław Roliński, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa

24.11 (środa)
ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

Prowadzenie: Krzysztof Krauze, Zakład Zagospodarowania Odpadów, Poznań
10.30-10.40 Wprowadzenie, Krzysztof Krauze, Zakład Zagospodarowania Odpadów, Poznań
10.40-11.00 Nowelizacja dyrektywy WEEE – rozbieżności pomiędzy Radą a Parlamentem EU, Kinga Majewska, Ministerstwo Środowiska, Warszawa
11.00-11.20 Pierwszy rok realizacji obowiązku osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania dla wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wynikający z ustawy o ZSEE, Małgorzata Tomczak, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa
11.20-11.40 Nowe wyzwania na rynku ZSEE wobec starych trudności. Centralne sterowanie limitami i szarą strefą, Wojciech Konecki, Ceced Polska – Związek Pracodawców AGD, Warszawa
11.40-11.55 Najnowsze techniki przetwarzania ZSEE w Stena Recycling – ekrany LCD, Łukasz Jurga, Bartosz Lewandowski, Stena Recycling, Warszawa
11.55-12.15 Zintegrowany System Zbiórki Odpadów Problemowych, Krzysztof Krauze, Zakład Zagospodarowania Odpadów, Poznań
12.15-12.35 Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach po roku jej funkcjonowania, Małgorzata Tomczak, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa
12.35-12.55 Recykling baterii – co to za rynek?, Michał Korkozowicz, Reba O.O., Warszawa
12.55-13.15 Optymalizacja hydrometalurgicznego procesu recyklingu ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych, dr Zbigniew Rogulski, Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

25.11 (czwartek)
RECYKLING POJAZDÓW – PRAWO I PRAKTYKA

Prowadzenie: Ryszard Gola-Sienkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Głogów
10.30-10.40 Wprowadzenie, Ryszard Gola-Sienkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Głogów
10.40-11.00 Nowelizacja ustawy o odpadach w kontekście zmian ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Małgorzata Szymborska, Ministerstwo Środowiska, Warszawa
11.00-11.20 Możliwości i skutki transgranicznego przemieszczania odpadów w postaci pojazdów, Anna Nehring, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa
11.20-11.40 Dofinansowanie przedsiębiorców na działania związane z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji, Katarzyna Maryniak, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa
11.40-12.00 Słowackie doświadczenia w recyklingu samochodów, Ervín Mačej, MAVEBA, Hanušovce nad Topľou, Słowacja
12.00-12.20 Polimery i kompozyty w samochodach ekologicznych – światowe trendy, Ryszard Michalski, Ewa Kamińska, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
12.20-12.40 Regeneracja olejów odpadowych, Grażyna Mikrut, Rafineria Nafty Jedlicze, Grupa Orlen, Jedlicze
12.40-13.00 Próby strzępienia dla stacji demontażu pojazdów samochodowych – studium przypadku, Kinga Zgierska, Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem, Warszawa
13.00-13.20 Wyposażenie stacji demontażu pojazdów samochodowych, Ryszard Gola-Sienkiewicz,    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Głogów
13.20-13.30 Podsumowanie i zamknięcie seminarium


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj