O tym, jak działa francuski sektor gospodarki odpadami, rozmawiano podczas seminarium polsko – francuskiego zatytułowanego „Nowe technologie i praktyka w gospodarce odpadami”. Seminarium zorganizowała Spółka Akcyjna Holdikom SA w Ostrowie Wielkopolskim, uczestniczyli w niej przedstawiciele Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Seminarium odbyło się 23 czerwca 20099 roku w Hotelu Villa Royal. Zorganizowano je dzięki współpracy spółki Holdikom SA z Ambasadą Francuską i Francuską Misją Gospodarczą.

Konferencję oficjalnie otworzył prezydent Ostrowa Radosław Torzyński. Gościem spotkania był starosta kaliski Krzysztof Nosal, przedstawiciele gmin i miast powiatu ostrowskiego, attache do spraw współpracy w Ambasadzie Francji Polsce, oraz specjaliści z Francuskiej Misji Ekonomicznej w Warszawie.

– Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska to podstawowe cele strategiczne polskie i unijne jesli chodzi o gospodarkę odpadami. Wiedza jest potrzebna i konieczna, ponieważ kończy się epoka prostych rozwiązań. Nowe standardy wyznaczył kryzys energetyczny i zapotrzebowanie na nowe źródła energii i ich poszukiwanie również w gospodarce odpadami. Polski sektor rozpoczyna zasadniczą transformację. Konieczność sprostania coraz surowszym wymogom zmusza samorządy i spółki zajmujące się odpadami do poszukiwania nowych rozwiązań. Takie spotkanie jak dziś umożliwia nawiązanie nowych kontaktów w sektorze usług, wymianę wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, sprawdzonych pod względem ekonomicznym i ekologicznym – mówił Bartosz Ziółkowski, prezes Spółki Akcyjnej Holdikom w Ostrowie Wielkopolskiej, organizator seminarium.

Podczas konferencji w Hotelu Villa Royal w Ostrowie Wielkopolskim swoje rozwiązanie w dziedzinie gospodarki odpadami prezentowali przedstawiciele dziewięciu francuskich spółek.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl


 

 

Czytaj więcej

Skomentuj