17 kwietnia w Łańcucie podczas posiedzenia Konwentu Marszałków Województw został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy pomiędzy samorządami województw, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Strony wyraziły potrzebę  zrównoważonego i efektywnego gospodarowania zasobami środowiska i stymulowania działań zmierzających do poprawy jego stanu poprzez efektywniejsze wsparcie ze środków Narodowego Funduszu oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej. Chodzi tu o zoptymalizowanie finansowania systemu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce w segmencie realizowanym przez fundusze ekologiczne oraz poprawę efektywności wykorzystania środków europejskich niepodlegających zwrotowi na cele ochrony środowiska  i gospodarki wodnej.
 
Współpraca partnerów pozwoli na przygotowanie a następnie monitorowanie opracowywanej już  „Wspólnej Strategii Działania NFOŚiGW i wfośigw na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”.

Kolejnym zaplanowanym   przedsięwzięciem będą   konsultacje nad dokumentami planistycznymi oraz wykonawczymi dla projektów programów unijnych Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 Unii Europejskiej" – czytamy w komunikacie wydanym przez sygnatariuszy porozumienia.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj