Zarząd Dróg i Komunikacji połączy się z Zarządem Gospodarki Odpadami. Nowe przedsiębiorstwo odpowiadać będzie za eksloatację i bieżące remonty dróg oraz utrzymanie czystości w mieście.
Rafał Guzowski, szef miejskiego Departamentu Infrastruktury i Gospodarki: – Z fuzji ZDiK-u i ZGO powstanie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Na jego czele stanie Bartosz Małysa, dotychczasowy szef ZGO.

Sam Małysa nic jeszcze nie wie o swojej nominacji: – Nikt z miasta nie składał mi żadnej propozycji. Nie wiem, czy będę szefem ZDiUM-u. To zależy od tego, jakie zaproponują mi wynagrodzenie, jakie będą zadania nowego zarządu i czy zostanie mi pozostawiona jakaś autonomia.

Rafał Guzowski: – Przecież prezydent Rafał Dutkiewicz wydał rozporządzenie o tym, jak ma być przekształcony ZDiK i jest tam napisane, że szefem nowego zarządu ma być Bartosz Małysa. Proszę więc zapytać wiceprezydenta Adamskiego. To on odpowiada za nominacje.

Wojciech Adamski nie chciał z nami na ten temat rozmawiać.

Małysa na razie uczestniczy w pracach powołanego przez wiceprezydenta Adamskiego zespołu do reorganizacji ZDiK-u. – Sprawdzam, jak Zarząd Dróg funkcjonuje, jakie zostały podpisane umowy, jakie inwestycje są w trakcie realizacji – wymienia. – Ktoś musi mieć tę wiedzę, bo Adam Szopa, dotychczasowy dyrektor ZDiK-u, odchodzi od września. [Adam Szopa stał na czele ZDiK przez ostatnie trzy lata. W maju złożył dymisję, jak zapewniał – z powodów rodzinnych – red.].
Fuzja z ZGO to kolejny etap reorganizacji ZDiK-u. W maju w urzędzie miejskim powstał wydział transportu, który przejął od ZDiK organizację komunikacji. Miesiąc później radni zgodzili się na utworzenie gminnej spółki Miejskie Inwestycje, która przejęła od ZDiK-u prowadzenie większości inwestycji drogowych. W zarządzie zostały więc już tylko bieżące naprawy jezdni i mostów oraz utrzymanie czystości w obrębie pasa drogowego. – Zakres działalności ZDiK-u stał się zbieżny z tym, czym zajmuje się ZGO, dlatego postanowiliśmy połączyć te jednostki – mówi Guzowski.
Zarząd Dróg i Komunikacji połączy się z Zarządem Gospodarki Odpadami 1 października.
Bartosz Małysa ma 33 lata. Ukończył zarządzanie i marketing na Politechnice Wrocławskiej. W 2005 r. został dyrektorem ZGO.

Źródło: Gazeta Wyborcza Wrocław

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj