Znaki ostrzegawcze z wizerunkiem żaby w sześciu punktach Gdańska, barierki ochronne zamocowane na poboczach i wolontariusze, którzy pomagają ujść z życiem skocznym przechodniom zmuszonym w celach prokreacyjnych pokonywać zatłoczone jezdnie – tak Gdańsk realizuje program czynnej ochrony płazów.

Okres godowy płazów, który przypada na kwiecień – maj, związany jest z ich migracją. Płazy w celach prokreacyjnych przemieszczają się wówczas z dotychczasowych siedlisk do zbiorników wodnych. Niestety ich wędrówka bardzo często kończy się tragicznie – giną na jezdniach, które zmuszone są pokonywać zmierzając do celu.

Podobnie jak w latach ubiegłych do akcji włączyli się podopieczni i pracownicy zaprzyjaźnionej z miastem Fundacji Sprawni Inaczej. W 2011 roku wolontariusze ocalili 5 tys. żab! Dokładniej ropuch szarych – jest to gatunek najczęściej występujący na terenie naszego miasta. A jak Gdańsk ratuje żaby? W czterech punktach miasta: we Wrzeszczu (ul. Do Studzienki), Niedźwiedniku (ul. Góralska), Srebrzysku (ul. Ogrodowa) oraz Oliwie (ul. Kwietna i Bytowska) ustawione zostały barierki ochronne uniemożliwiające samodzielne przejście przez jezdnie. Są to miejsca, gdzie – jak wykazał przeprowadzony monitoring – śmiertelność migrujących żab jest największa. By bezpiecznie dotarły do celu przez jezdnie przenoszone są przez wolontariuszy, którzy do swojej roli zostali odpowiednio przeszkoleni przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Nie tylko w sposób prawidłowy przenoszą płazy, ale prowadzą też statystyki, które posłużą dalszym badaniom populacji płazów na terenie miasta.

– Wpływ ruchu kołowego na śmiertelność drobnych gatunków zwierząt, wśród zoologów znany jest od dawna, marginalizowany jest jednak w środowisku drogowców. Tymczasem, co roku na drogach ginie ogromna ilość drobnych kręgowców, wśród których najliczniejszą grupą są właśnie płazy. Dlatego właśnie w 2008 roku Gdańsk rozpoczął pilotażowy program czynnej ochrony płazów na terenie miasta – mówi koordynator akcji Marcin Tryksza z Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj