Dwie aplikacje internetowe – “Mapa Hałasu” Wydziału Środowiska i “Mapa Porządku” Wydziału Gospodarki Komunalnej gdańskiego magistratu zostały wysoko ocenione podczas odbywających się w Gdańsku targów “Technicon Innowacje”. Mapę hałasu nagrodzono złotym, zaś mapę porządku srebrnym medalem.

Obie mapy są udostępnione za pośrednictwem interaktywnego planu Gdańska  na stronie www.gdansk.pl, a ich funkcjonowanie wiąże się z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej GIS (geografical information system).

Mapa hałasu wykorzystywana jest do pomiaru poziomu hałasu drogowego, kolejowego, przemysłowego oraz lotniczego, a także pomiaru temperatury i wilgotności w 85 punktach pomiarowych rozmieszczonych na terenie miasta. Wszystkie dane środowiskowe są na bieżąco udostępniane online na dynamicznej i interaktywnej mapie miasta. Jednym z najważniejszych zadań systemu jest obserwacja zmian klimatu akustycznego.

Mapa porządku jest natomiast aplikacją służącą mieszkańcom do zgłaszania wszelkich sygnałów związanych z czystością i porządkiem na terenie miasta. Użytkownicy mają do dyspozycji mapę Gdańska oraz formularz, a wysyłane przez nich zgłoszenia są kierowane bezpośrednio do odpowiednich służb, które na tej podstawie podejmują odpowiednie działania.

Na odbywających się w ostatnich dniach października targach techniki oba projekty startowały w konkursie projektów innowacyjnych. Mapa hałasu zdobyła złoty medal w kategorii „inne”, natomiast Mapę porządku nagrodzono srebrnym medalem w kategorii „Ochrona Środowiska”. Jury konkursu doceniło m.in. takie walory projektów jak prostota dostępu i łatwość używania aplikacji.

Obie aplikacje przygotowało i wdrożyło Biuro Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj