Tego rodzaju odpady ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz powodować szkody w środowisku naturalnym. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku prowadzi nieodpłatną objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych – pierwsza w tym sezonie już 31 marca.

Zebrane odpady trafią do wybudowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku magazynu odpadów niebezpiecznych, następnie przekazane zostaną do specjalistycznych firm, zajmujących się ich utylizacją.

Odbiór i przewóz odpadów prowadzony będzie przez pracowników Zakładu Utylizacyjnego uprawnionych do przewozu odpadów niebezpiecznych, oznakowanymi samochodami posiadającymi atesty do transportu tego typu odpadów. Samochody wyposażone są w kontenery wraz z pojemnikami na poszczególne rodzaje odpadów, stojaki ostrzegawcze, przenośne urządzenie oświetleniowe oraz środki ochrony indywidualnej.

Na bieżąco trwa aktualizacja listy administratorów budynków i osiedli, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w akcji i udostępnili miejsce na postój naszych samochodów. Lista nie jest zamknięta. Zakład Utylizacyjny cały czas czeka na zgłoszenia zainteresowanych.

W ściśle określonych lokalizacjach wskazanych przez administratorów na terenie Gdańska odbierane będą od mieszkańców m.in. zużyty sprzęt elektro, RTV, AGD, komputery, drukarki, urządzenia elektryczne i elektroniczne np.: żelazka, suszarki, telewizory, telefony, radioodbiorniki, kalkulatory, pralki, lodówki, baterie i akumulatory ołowiowe; przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, termometry i inne odpady zawierające rtęć, resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach, kwasy, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz hydrauliczne w opakowaniach, filtry olejowe, farby, lakiery, chemikalia oraz opakowania po tych substancjach.

Zbiórka przeprowadzona będzie w godzinach od 8.30 do 15.00 w określonych harmonogramem miejscach i czasie. Przewidziany czas postoju w jednym punkcie zbiórki to maksymalnie 15 minut. Po tym czasie samochód zmienia miejsce postoju na kolejne, zgodnie z harmonogramem.

Zapraszamy do uczestniczenia w zbiórce i informowaniu o jej organizacji wszystkich ewentualnych zainteresowanych mieszkańców.

Mieszkańcy mają także możliwość przywiezienia takich odpadów do Zakładu Utylizacyjnego własnym transportem od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 Odpady te zostaną przyjęte w punkcie przyjęcia odpadów niebezpiecznych zlokalizowanym na terenie Zakładu.

Koordynatorem i organizatorem objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku.

Więcej informacji na temat zbiórki na stronie (oraz harmonogram zbiórki): www.zut.com.pl oraz pod numerem tel. 0800 47 00 57.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj