28 września w siedzibie spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie inwestycji „Odwodnienie Terenu pod Stadionem piłkarskim w dzielnicy Gdańsk – Letnica”.

Najkorzystniejszą ofertę na realizację złożyło konsorcjum: HYDROBUDOWA GDAŃSK SA, ENERGOPOL SZCZECIN, Firma Budowlano Drogowa MTM z Gdyni. z kwotą 41.305.540 złotych brutto.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych X. 2010 – zakończenie X.2011. Źródła finansowania to Fundusze UE i budżet Miasta Gdańska.

Inwestycja w liczbach:
    * 2400 m³ – nowy zbiornik retencyjny wody opadowej WIELOPOLE
    * 540 m³ – objętość zbiornika retencyjnego wody opadowej UCZNIOWSKA po przebudowie,
    * 2×1600 – przekrój nowego kolektora deszczowego z polimerobetonu wraz z komorami (metodą mikrotunelingu ok. 1490 m, w wykopie otwartym ok. 170 m – dla pojedynczej nitki kolektora),
    * 30 metrów- nowy odcinek kanału Warzywód III
    * 105 metrów rurociągów tłocznych,
    * 10 metrów kanału ulgi,
    * ok.710 metrów bieżących przebudowywanych dróg z pełną infrastrukturą (ulice Wielopole i Wiślna),
    * 160 metrów bieżących przebudowywanych gazociągów,
    * 700 metrów bieżących budowanych i przebudowanych sieci wodociągowej rozdzielczej i przyłączy
    * 140 metrów innych odcinków kanałów deszczowych i 95 metrów przyłączy wodociągowych wraz ze studzienkami i studzienkami i ściekowymi 

źródło: gik.gda.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj