Gdańsk jest jedynym polskim miastem, które włączyło się do projektu Ruggedised. Każde z miast-uczestników projektu wybrało jedną modelową dzielnicę, która w przeciągu pięciu lat trwania projektu przeobrazi się w smart city w mikroskali.

Sześć europejskich miast, w tym Gdańsk, połączyło siły w projekcie RUGGEDISED, by razem pracować nad konkretnymi rozwiązaniami z zakresu smart city. W takim “inteligentnym” (z ang. smart) mieście spada obciążenie środowiska naturalnego skutkami jego funkcjonowania, przez co rośnie jakość życia mieszkańców.

Rotterdam, Umeå i Glasgow na czele

Miasta liderujące w eksperymencie “Ruggedised” to holenderski Rotterdam, szwedzka Umeå i szkockie Glasgow. Każde z nich wyznaczyło sobie po jednej modelowej dzielnicy, w której wprowadzi wiele rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii, zrównoważonego transportu z naciskiem na elektryczny i bezemisyjny oraz zróżnicowanych źródeł energii.

Rozwiązania przetestowane w modelowych dzielnicach będą następnie wdrażane nie tylko na kolejnych obszarach Rotterdamu czy Umeå, ale także w trzech miastach partnerskich. W trójce partnerów projektu, którzy przyglądają się poczynaniom liderów, znalazły się Gdańsk, czeskie Brno i włoska Parma. Także one rozpoczną przeobrażanie się w “smart miasta” od zmian w skali dzielnicy. W Gdańsku na dzielnicę modelową wybrano Dolne Miasto.

Projekt polega na tym, że trzy miasta „latarnie” wypracują 32 “smart” rozwiązania zaś trzy miasta partnerskie wypracują 27 rozwiązań wdrożeniowych. Najważniejsze cele to redukcja zużycia energii i wykorzystania węgla.

W Rotterdamie pod powierzchnią chodników i dróg zainstalowany zostanie wymiennik ciepła. Ciepło i chłód z nawierzchni będą “zbierane” i magazynowane. W zimie chodniki i pasy dla autobusów będą ogrzewane zmagazynowanym ciepłem, a przez to wolne od lodu. Podczas upałów chodniki i ulice będzie można chłodzić, przedłużając w ten sposób żywotność ich nawierzchni. Także w Rotterdamie trwają prace nad odzyskiwaniem energii termalnej z miejskich ścieków (mają temperaturę nieco ponad 20 stopni C). Na poziomie dzielnicy energia termalna zbierana będzie ze ścieków w gospodarstwach domowych i wykorzystana m.in. do ogrzewania budynków.

Na wielopoziomowym parkingu w Glasgow powstaje magazyn energii do ładowania samochodów elektrycznych. Wytwarzana będzie w kolektorze słonecznym umieszczonym na dachu parkingu. Kiedy zapotrzebowanie na ładowanie pojazdów będzie niskie, energia składowana będzie w miejscowym magazynie.

Co będzie “smart” w Gdańsku?

Gdańsk ma już na swoim koncie rozwiązania, które wpisują się w ideę smart city. Przykładem jest oddany do użytku w październiku 2017 r. energooszczędny budynek z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Dolne Młyny. (na zdjęciu)

Partnerami Gdańska w drodze do rozwiązań smart city są Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna oraz Pictec – gdański startup technologiczny, wspierający działania w zakresie najnowszych rozwiązań IT i od strony naukowej.

– Oczywiście, kiedy zaczniemy wdrażać już konkretne pomysły, będziemy szukać partnerstwa także między innymi w GPEC, Enerdze, czy u zarządców poszczególnych terenów – tłumaczy Joanna Tobolewicz, pełnomocniczka prezydenta Gdańska ds. energetyki i koordynatorka Ruggedised. – Bez zaangażowania dodatkowych partnerów nie osiągniemy sukcesu, ale to miasto musi dać impuls do działania, być liderem zmian. Jeśli nie będziemy sobie stawiać wyzwań, będziemy dreptać w miejscu.

Władze Gdańska tłumaczą, że najważniejszym pożytkiem z udziału w projekcie jest dla nich wiedza. Będą mogli zastosować rozwiązania, które wcześniej przetestowano w innych miastach – liderach projektu. Chodzi np. o rozmieszczenie stacji ładowania autobusów elektrycznych i inne rozwiązania pozwalające na wprowadzenie ekologicznego transportu.

W dniach 10 do 13 września w Gdańsku odbyło się spotkanie 70-osobowego zespołu Ruggedised, które odbywa się co pół roku w poszczególnych miastach projektu. Poza rozmowami na temat dalszych działań projektowych, goście zwiedzili Europejskie Centrum Solidarności – nie tylko pod kątem historycznym, ale także technologicznym. Gmach ECS to tzw. budynek inteligentny.

RUGGEDISED to projekt finansowany w 100 proc. ze środków unijnego programu badawczego Horyzont 2020 Smart Cities and Communities. Rozpoczął się w 2016 r., potrwa do 2021 r.

Źródło: UM Gdańsk

Czytaj więcej

Skomentuj