Śmieciarki z ukwieconymi kontenerami zbierają posegregowane odpady z 2600 pojemników w ramach selektywnej zbiórki odpadów “u źródła” prowadzonej w Gdańsku.

Gdańszczan, którzy jeszcze nie korzystają z możliwości segregacji „u źródła", magistrat zachęca do zgłaszania zapotrzebowania na pojemniki do segregacji odpadów. Pisemne zgłoszenie lokalizacji, na której pojemniki mają zostać ustawione oraz zgodę właściciela terenu, na którym mają one stanąć należy przesyłać na adres Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Pojemniki do segregacji udostępniane są mieszkańcom Gdańska nieodpłatnie.

Do końca 2009 roku na terenie miasta rozstawiono: 215 pojemników na szkło bezbarwne, 711 pojemników na szkło kolorowe, 759 pojemników na tworzywo sztuczne oraz 735 pojemników na makulaturę. W sumie: 2420 pojemników. Do czerwca tego roku liczba pojemników rozstawionych na terenie Miasta Gdańska zwiększyła się już do 2600 sztuk.

System selektywnej zbiórki „u źródła" gdański Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. organizuje od maja 2006 roku. Zakład własnym transportem odbiera odpady z pojemników ustawionych na terenie Miasta Gdańska, jak również zajmuje się bieżącym utrzymywaniem pojemników. Obecnie ZUT posiada trzy samochody do odbioru odpadów segregowanych, do końca tego roku ich liczbę zwiększy do sześciu.

źródło: gdansk.pl

Czytaj więcej

Skomentuj