31 sierpnia odchodzi na emeryturę wieloletni dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Marek Piskorski. Od 1 września jego miejsce zajmie Edyta Damszel-Turek, pełniąca do tej pory funkcję zastępcy.

Biuro Rozwoju Gdańska (BRG) to jednostka organizacyjna miasta, której praca przyczyniła się do zmiany realizacji polityki przestrzennej tego miasta. Od początku jej powołania (w 1999 r.), posadę dyrektora obejmował Marek Piskorski – od 40 lat urbanista i architekt. Piskorski to autor wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań studialnych, w tym jako generalny projektant „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” z 2001 r. i 2007 r.

Wszystkie dokumenty planistyczne przygotowywane w BRG pod przewodnictwem Marka Piskorskiego służyły często jako rozwiązania modelowe w skali kraju, uzyskując prestiżowe nagrody i promując Gdańsk jako „miasto dobrze zaplanowane”. Praca merytoryczna Marka Piskorskiego i jego aktywność w działaniach różnych gremiów urbanistycznych w kraju i za granicą przyczyniła się do promowania Gdańska i jego nowatorskiej i bardzo skutecznej idei planowania przestrzennego.

– Na szczególne uznanie zasługuje długoletnia praca zawodowa, zaangażowanie w realizacje zadań własnych miasta, liczne inicjatywy w tworzeniu nowoczesnej urbanistyki i osiągnięcia w dziedzinie planowania przestrzennego. – podkreśla Dariusz Wołodźko, inspektor z Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Edyta Damszel-Turek ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej „Projektowanie Przestrzeni i Zarządzanie”. W Biurze Rozwoju Gdańska pracuje od piętnastu lat: karierę zaczynała jako asystent, w następstwie została głównym projektantem. Przez osiem lat pełniła funkcję kierownika kolejno trzech zespołów urbanistycznych: Port, Oliwa i Wrzeszcz. Obowiązki kierowania zespołami urbanistów łączyła ze sprawowaniem funkcji wiodącego projektanta zespołu zajmującego się regulacjami estetyki miasta w ramach „Studium Koncepcji Regulacji Estetyki Miasta” (KREM). W ramach Studium, poza pracami analityczno-koncepcyjnymi, organizowała seminaria i warsztaty oraz spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami Rad Dzielnicy, radnymi miejskimi, zarządcami nieruchomości, Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej, mieszkańcami oraz jednostkami miejskim. Obecnie współpracuje z zespołem ds. Strategii Rozwoju Miasta „Gdańsk 2030 Plus” jako koordynator jednego z Programów Operacyjnych – „Przestrzeń Publiczna”. Od 1 kwietnia br. Edyta Damszel-Turek była zastępcą dyrektora Biura Rozwoju Gdańska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj