28 czerwca w Gdańsku spotkali się przedstawiciele gmin i powiatów: kartuskiego, puckiego, nowodworskiego, wejherowskiego i gdańskiego oraz trzech miast – Gdańska, Sopotu i Tczewa, którzy wyrazili wolę przystąpienia do stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny.

Na spotkanie obecny był także wiceburmistrz Malborka Maciej Rusek, który wyraził chęć włączenia tego miasta w dalsze prace stowarzyszenia oraz radni Rumi.

Podczas spotkania przyjęty został harmonogram dalszych prac nad powołaniem stowarzyszenia. Wspólnie ustalono, że wszystkie chętne samorządy do końca sierpnia 2011 podejmą uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia. Następnie, prawdopodobnie 15 września odbędzie się walne zebranie założycielskie stowarzyszenia.

Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, najprawdopodobniej w październiku, stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny oficjalnie rozpocznie swoją działalność. Będzie się to wiązało z powstaniem wspólnego biura stowarzyszenia, które ułatwi komunikację między członkowskimi samorządami oraz będzie koordynowało prace GOM-u. Pierwszym zadaniem Stowarzyszenia będzie opracowanie planu działania na rok 2012.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj