W Gdyni rozpoczęły się porządki po zimie. Sprzątanie czeka ok. 380 km jezdni i 560 tys. m kw. ciągów pieszych, czyli chodników, tuneli i kładek.

Porządki obejmują usunięcie piasku i innych zanieczyszczeń z jezdni, parkingów, zatok postojowych i komunikacji miejskiej oraz częściowo z chodników przylegających do jezdni. Wszystkie powierzchnie czeka też kąpiel. Prace zakończą się do końca kwietnia.

W ramach porządków sprzątnięte zostaną także ciągi komunikacyjne. Z całej szerokości chodników usunięte zostaną: piasek, ziemia, darnie, drobne gałęzie i inne zanieczyszczenia.

Eko lokator Toruń

Do połowy kwietnia potrwa oczyszczanie wszystkich głównych ciągów komunikacyjnych, a pozostałych do końca wspomnianego miesiąca.

Porządki nie ominą również terenów zieleni miejskiej. Prace polegać będą na: wygrabieniu i sprzątnięciu (z liści, trawy, drobnych odpadów) trawników i alejek, zamieceniu chodników i utwardzonych przejść na skwerach, ręcznym zbieraniu drobnych zanieczyszczeń, myciu  elementów małej architektury, tj. pomników, ławek, koszy ulicznych oraz pachołków i kostki brukowej przy ul. Świętojańskiej. Powierzchnia utrzymywanych terenów zieleni wynosi ok. 195 ha, w tym skwery zajmują 53 ha.

Oprócz prac porządkowych, po przeglądzie stanu dróg miasto przystąpi również do napraw nawierzchni ulic, a także oznakowania dróg i sygnalizacji świetlnych.

Naprawa nawierzchni ulic kosztować będzie ok. 3 mln zł. W sumie od listopada 2011 do końca kwietnia 2012 na walkę ze skutkami zimy Gdynia planuje wydać niecałe 15 mln zł (w budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 16,5 mln zł), w tym na same wiosenne porządki – ok. 980 tys. zł.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni dba również o czystość w rzekach, potokach, rowach, stawach i na skarpach. Wybrana przez miasto firma codziennie kontroluje wspomniane miejsca i usuwa zanieczyszczenia np. z krat czy przepustów. Często sami mieszkańcy (np. osoby korzystające z pobliskich działek lub właściciele sąsiednich nieruchomości) zanieczyszczają odpadami wody, blokują przepływ. Takie postępowanie jest niedopuszczalne, ponieważ w efekcie dochodzi do spiętrzenia wody i zalewania znajdujących się nieopodal posesji. Właściciele zobowiązani są do utrzymywania porządku na działkach i w sąsiedztwie, co zapobiegnie przemieszczaniu się odpadów do rzek i potoków.

Za wiosenne porządki na jezdniach, chodnikach, kładkach i w tunelach odpowiedzialne są te same firmy, które wykonywały usługi w ramach zimowego utrzymania dróg.

źródło: gdynia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj