GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podpisała 27 lipca porozumienie z firmą projektową Energoprojekt Warszawa S.A. (EW) w celu omówienia możliwości współpracy przy przyszłych projektach reaktorów jądrowych. Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) rozważa obecnie dwa modele reaktorów GEH w związku z budową pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce.

Porozumienie z Energoprojektem Warszawa jest najnowszą w serii umów przedwstępnych, które GEH podpisała z polskimi dostawcami z uwagi na przygotowania rządu do budowy pierwszych dwóch elektrowni jądrowych w Polsce mających zdywersyfikować krajowe dostawy energii. W ramach nowego porozumienia, obie firmy będą rozważać, w jaki sposób EW może świadczyć określone usługi projektowe na rzecz GEH w związku z potencjalną budową nowych elektrowni jądrowych w Polsce.

„Energoprojekt Warszawa S.A. z dużym zadowoleniem przyjął deklarację firmy GE Hitachi Nuclear Energy w zakresie potencjalnej współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce,” powiedział Andrzej Patrycy, Prezes i Dyrektor Zarządzający Energoprojekt Warszawa S.A. „Ta wstępna deklaracja wskazuje na możliwość zatrudnienia przy budowie elektrowni nie tylko krajowych dostawców urządzeń i armatury oraz wykonawców robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, lecz również krajowego biura inżynieryjnego przy jej projektowaniu.”

Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) nadal rozważa kilka modeli reaktorów dla wspomnianych projektów jądrowych. Rząd polski planuje rozpocząć budowę pierwszej elektrowni jądrowej w roku 2016, zaś rok 2020 wyznaczono jako datę oddania pierwszej elektrowni do eksploatacji. Reaktor ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reactor) generacji III+ jest najnowszych produktem GEH i zawiera najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa pasywnego dostępne na rynku. Z kolei reaktor ABWR (Advanced Boiling Water Reactor) produkcji GEH jest jednym komercyjnie przetestowanym modelem reaktora III generacji.

„GE Hitachi Nuclear Energy kontynuuje rozbudowywanie lokalnej i globalnej sieci dostawców, która może pomóc PGE w udanym zakończeniu pierwszego projektu elektrowni jądrowej” – powiedział Danny Roderick, Starszy Wiceprezes ds. nowych inwestycji GEH. „Możliwości projektowe firmy Energoprojekt Warszawa oraz szczegółowa znajomość polskich przepisów i norm stanowi znaczący wkład do naszej rozbudowanej sieci w Polsce i uzupełnia rolę GEH jako wiodącego dostawcy zaawansowanych technologii BWR”.

Wsparcie rozbudowy krajowego zaplecza personalnego na potrzeby projektów jądrowych
GEH angażuje się we wspieranie polskiej gospodarki pomagając w stworzeniu zespołu krajowych inżynierów jądrowych przez przekazanie na rzecz kilku polskich uniwersytetów pakietów oprogramowania GateCycle służącego do modelowania bilansów cieplnych. Opracowane przez GE oprogramowanie GateCycle stosuje się do modelowania procesów jądrowych dla elektrowni parowych. Jest ono narzędziem w szkoleniu studentów w zakresie zaawansowanych metod modelowania dla elektrowni oraz rozwiązywania problemów w celu optymalizacji pracy elektrowni.

GEH gości również 14 studentów, którzy rozpoczęli niedawno letni staż w głównej siedzibie GEH
w Wilmington w Stanach Zjednoczonych. Ten dziesięciotygodniowy staż odsłoni przed uczestnikami liczne aspekty przemysłu jądrowego, w tym kwestie inżynierskie, finansowe, sprawy związane
z przepisami oraz zarządzaniem informacjami.

Źródło: GE Hitachi Nuclear Energy


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj