Podczas targów POLEKO 2007 w Poznaniu przyznano nagrody Ministra Środowiska w konkursie GEOLOGIA 2007.

Celem tego konkursu jest promocja innowacyjności i wysokiej jakości usług geologicznych, a także propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska geologicznego.

Nagrody otrzymali:
•    dr hab. Ryszard Kotliński, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego za badania nad przemysłową eksploatacją polimetalicznych konkrecji z pola Clarion-Clipperton – Ocean Spokojny
•    Instytut Nafty i Gazu oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA za „Pierwszą europejską instalację sekwestracji CO2”

Wyróżnienia otrzymali:
•    Państwowy Instytut Geologiczny z Warszawy za „Platformę Integracyjną Państwowej Służby Hydrogeologicznej, e-PSH i Monitoring Wód Podziemnych”
•    Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie za „Atlasy zasobów geotermalnych na Niżu Polskim – formacje mezozoiku i paleozoiku”

źródło: MTP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj