Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje trzynastą krajową geotermię, tym razem w Poddębicach.

Projekt prac geologicznych przewiduje wykonanie  pionowego otworu geotermalnego Poddębice GT- 2 do głębokości 2039 m. Wg wstępnych założeń odwiert badawczy ma wykazać, czy możliwa będzie eksplatacja złoża przy planowanej wydajności strumienia wody w wysokości ok. 180 m3/h, przy temperaturze złożowej ok. 57- 62 stopni Celsjusza.

Celem przedsięwzięcia, polegającego na wykonaniu otworu geotermalnego Poddębice GT- 2, jako odwiertu badawczego, jest rozpoznanie, ujęcie i udokumentowanie zasobów wód termalnych poziomów zbiornikowych utworów kredy dolnej w celu wykorzystania wód termalnych dla potrzeb grzewczych i balneologiczno – rekreacyjnych.

Jeśli  zakładany efekt zostanie potwierdzony to gorąca woda zostanie wykorzystana do ogrzewania:
– Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
– Liceum Ogólnokształcącgo,
– Gimnazjum,
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
– Pałacu w Poddębicach
– Nowego Aquapark w Poddębicach.

Planuje się także, że woda termalna po wykorzystaniu do ww. celów zostanie wykorzystana do podgrzewania boiska sportowego. Dodatkowo w planowanym do realizacji osiedlu, ciepło geotermalne będzie wykorzystane do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i innych, bez konieczności podgrzewania wody termalnej (ogrzewanie niskotemperaturowe). Wody termalne planowane są również do wykorzystywania w obiektach szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do potrzeb leczniczo- balneologicznych. Ponadto przewiduje się wykorzystanie wód do ogrzewania basenów kąpielowych wypełnionych wodą słodką oraz do bezpośredniego napełniania wydzielonych basenów przewidzianych do rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych kąpieli mineralnych.

Współpraca Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przyszłymi beneficjentami z zakresu inwestycji geotermalnych z wchodzi w nowy etap. Umożliwia to Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych.

Rozporządzenie to weszło w życie 23 czerwca, tworząc nowe warunki dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, w wysokości nieprzekraczającej 50 proc. kosztów. Pomoc finansowa w formie dotacji, pożyczek preferencyjnych, preferencyjnych kredytów bankowych, dopłat do preferencyjnych pożyczek, lub preferencyjnych kredytów bankowych oraz częściowych umorzeń pożyczek preferencyjnych udzielana będzie mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj