Już wkrótce na warszawskiej giełdzie powstanie CATALYST – pierwszy w Polsce zorganizowany rynek dłużnych papierów wartościowych. System ten będzie ułatwiał i optymalizował emitowanie obligacji m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego.

Obrót tymi instrumentami będzie prowadzony na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA i BondSpot SA (dawniej: MTS CeTO).

Począwszy od dnia 30 września do dyspozycji emitentów i inwestorów zostaną oddane platformy działające jako rynki regulowane (giełdowy i pozagiełdowy), wraz z mechanizmem plasowania emisji oraz autoryzowania (rejestrowania) emisji w systemach informacyjnych GPW.

Do końca roku zostaną uruchomione, dodatkowo, alternatywne systemy obrotu, zarządzane przez GPW i BondSpot. Będą one zbliżone swym charakterem regulacyjnym do rynku NewConnect, lecz będą oferować możliwości emisyjne zarówno dużym, jak i mniejszym emitentom.

Segmenty obrotu działające w ramach CATALYST będą oferowały dostęp do rynku zarówno inwestorom kwalifikowanym, jak i indywidualnym, korzystającym z szerokiego kręgu instytucji pośredniczących – banków i firm inwestycyjnych.

W wyniku realizacji projektu CATALYST zostanie utworzony detaliczno-hurtowy rynek dłużnych papierów wartościowych, dający impuls dla pozyskiwania finansowania przez gminy i przedsiębiorstwa, i poszerzający możliwości inwestowania w instrumenty finansowe dostępne na transparentnym, efektywnym, bezpiecznym i nadzorowanym rynku publicznym. 

źródło: gpw.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj