Od 22 lutego br. przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów będzie podlegać rejestracji w systemie SENT – informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Oznacza to m.in., że trzeba będzie zgłosić taki przewóz, a także go aktualizować.

Inspektorat przekazał, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi będące nowelizacją przepisów wykonawczych do ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 22 lutego 2022 r. – co to oznacza?

“Oznacza to, że od 22 lutego każdy przywóz odpadów do Polski oraz przewóz odpadów przez terytorium Polski transportem drogowym oraz kolejowym musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. Obowiązek dotyczy wszystkich rodzajów odpadów, w tym także odpadów z tzw. zielonej listy, których przywóz nie wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska” – tłumaczy Inspekcja.

Jest wyjątek

Wyjątkiem od obowiązku rejestracji w systemie SENT będzie przywóz lub tranzyt odpadów z “zielonej listy” o masie nieprzekraczającej 20 kg.

Zobowiązanie do zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych

“Konsekwencją wprowadzonych przepisów będzie nałożenie odpowiednio na podmiot odbierający oraz przewoźnika w obrocie odpadami w momencie rozpoczęcia przewozu odpadów obowiązków w zakresie dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji. Dodatkowo przewoźnik zostanie zobowiązany do zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych, a kierujący do posiadania numeru referencyjnego oraz uruchomienia lokalizatora” – napisano.

System SENT

System SENT, dotyczący przewozu towarów wrażliwych (np. alkoholu, suszu tytoniowego czy paliwa), został wprowadzony ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

 

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj