W nowoczesnych przedsiębiorstwach wod-kan bazy danych GIS (ang. Geographic Information Systems) są powszechnie stosowane. W połączeniu z innymi narzędziami informatycznymi służą do zarządzania majątkiem w coraz mniejszych firmach wodociągowych.

Narodziny GIS-u wiążą się głównie z próbami przejścia z ręcznego na automatyczne tworzenie map, czym zaczęto zajmować się pod koniec lat 50. XX w. Zainteresowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych tym systemem nasiliło się na przełomie lat 70. i 80., a w Polsce od połowy lat 90. ubiegłego wieku1.

Dla branży wod-kan geograficzne systemy informacyjne są czynnikiem umożliwiającym pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji geograficznych, wykorzystywanych przede wszystkim do obsługi i eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zapewnia to korzyści w postaci racjonalnego zarządzania istniejącą infrastrukturą oraz oszczędności czasu i środków finansowych wydatkowanych na jej użytkowanie. – GIS znajduje zastosowanie prawie we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw wod-kan, a przede wszystkim do zarządzania majątkiem, zwłaszcza do usprawnienia eksploatacji sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, w racjonalizacji, a nawet optymalizacji rozwoju infrastruktury wod-kan. GIS jest także wykorzystywany do usprawnienia procesu inwestycyjnego różnych przedsięwzięć – wyjaśnia prof. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej. – Wdrożenie GIS świadczy o nowoczesnym podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem i rozwija innowacyjność w różnych obszarach tej działalności. Wodociągi stają się więc postępowe i innowacyjne – dodaje profesor.

GIS – z czym to się je?

Współczesne systemy geoinformacyjne dla infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej stanowią rozbudowane platformy, które do poprawnego funkcjonowania wymagają integracji z narzędziami monitoringu i modelowania matematycznego. Współpracują one również z innymi systemami informatycznymi, takimi jak systemy nadzorcze i zbierające informacje – SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), systemy zarządzania pracami – WMS (Work Management Systems) czy systemy obsługi dokumentacji archiwalnej – EDMS (Electronic Document Management Systems)2.

Dalszą część artykułu można przeczytać w serwisie E-czytelnia.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj