O zadaniach zgłoszonych w tegorocznej edycji Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, potrzebie współdziałania miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi w ramach realizacji projektu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związanego z koncepcją metropolitalnego Systemu Informacji Miejskiej, a także o oczekiwaniach spółdzielców względem samorządu rozmawiano 17 grudnia podczas przedświątecznego spotkania prezydenta Gliwic Adama Neumanna z prezesami gliwickich spółdzielni mieszkaniowych. W wydarzeniu zorganizowanym w Urzędzie Miejskim uczestniczyli zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok i Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.

– Dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia i cieszę się, że w trudnym czasie pandemii udało nam się spotkać kolejny raz, tym razem w atmosferze nadchodzących Świąt. Państwa rola jako skutecznie i efektywnie zarządzających obszernym zasobem mieszkaniowym w naszym mieście jest dla nas nie do przecenienia – powitał uczestników spotkania prezydent Gliwic Adam Neumann.

Nie zabrakło podziękowań za aktywne włączenie się spółdzielni mieszkaniowych w realizację tegorocznej edycji Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (GIL), w ramach której wnioskujący nie tylko składali wnioski dotyczące konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarowali wzięcie udziału w jego realizacji oraz odpowiedzialność za przyjęte zobowiązania. To odróżnia GIL od innych form partycypacji, takich jak np. budżet obywatelski, gdzie udział wnioskujących kończy się na zgłoszeniu pomysłu.

31 wniosków wpisanych na listę realizacji w 2022 r.

– Do 6 września, a więc terminu granicznego, który umożliwiał wpisanie zadania na listę do realizacji w 2022 roku, złożono wnioski, z których aż 31 oceniono pozytywnie. Zadania te trafiły już do właściwych jednostek i teraz czeka nas wspólne opracowywanie harmonogramu i kosztorysu, a następnie realizacja inicjatyw – relacjonowała uczestnikom spotkania Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0 – GODS odpowiedzialnego za realizację Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Zachęcała spółdzielców do składania kolejnych wniosków w ramach GIL, które – zgłoszone do września następnego roku – będą miały szanse na realizację w 2023 roku. – Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promuje bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mam nadzieję, że będzie coraz chętniej wykorzystywanym narzędziem wyzwalającym aktywność i zacieśniającym współpracę z miastem – podkreśliła Marta Kryś.

Trwają prace nad Systemem Informacji Miejskiej

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialny m.in. za sferę rozwoju usług komunalnych w mieście, naświetlił uczestnikom spotkania aktualny stan prac nad metropolitalną koncepcją Systemu Informacji Miejskiej (SIM), czyli utworzenia spójnego dla wszystkich miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii systemu oznakowania ulic, tras, budynków użyteczności publicznej, atrakcji turystycznych czy zabytków. Zaznaczył przy tej okazji, że ze względu na wysoki – szacowany – koszt pełnej wymiany takiego oznakowania w skali całego miasta (10 mln zł), w przyszłości nowe znaki pojawiałyby się w Gliwicach sukcesywnie, w pierwszej kolejności tam, gdzie byłoby to potrzebne.

– Tu otwierałoby się kolejne pole naszej współpracy z Państwem. Jesteśmy bowiem za tym, aby ze względu na wysoki koszt przyszłej jednorazowej wymiany oznakowania zająć się tym zadaniem stopniowo i raczej wspierać je finansowo w ramach GIL lub innych rozwiązań, niż finansować to w pełni z miejskiego budżetu – zaproponował Mariusz Śpiewok. – Wszystkim nam zależy na poprawie estetyki, spójności i funkcjonalności systemu informacji miejskiej w Gliwicach. Razem będziemy mogli to zrobić sprawniej – stwierdził zastępca prezydenta miasta.

Rozmawiano także o oczekiwaniach spółdzielców wobec samorządu. Główną potrzebą okazał się dalszy, stymulowany przez miasto, rozwój budownictwa mieszkaniowego.

 

Czytaj więcej

Skomentuj