Pierwszy raz Globalny Dzień Recyklingu będzie świętowany 18 marca 2018 r.

Światowa organizacja Bureau of International Recycling (BIR) uruchomiła witrynę poświęconą Globalnemu Dniowi Recyklingu, który odbędzie się po raz pierwszy 18 marca 2018 r. Pod adresem www.globalrecyclingday.com prezentowana jest misja tego szczególnego dnia, a więc skupienie światowej uwagi na świadomym podejściu do recyklingu.

Ranjit Baxi, prezes BIR, zaznacza, że Globalny Dzień Recyklingu ma na celu zjednoczenie ludzi na całym świecie, podkreślając przy tym potrzebę zachowania naszych sześciu podstawowych zasobów (wody, powietrza, węgla, ropy, gazu ziemnego i minerałów) oraz obchodzenia potęgi nowo powstałego „siódmego zasobu”, jakim są towary, które codziennie poddajemy procesowi recyklingu.

Globalny Dzień Recyklingu będzie koncentrować się na działaniach mających promować globalne podejście do recyklingu, wzywając przy tym światowych przywódców, międzynarodowe przedsiębiorstwa, społeczności oraz osoby fizyczne do podjęcia siedmiu wyraźnych zobowiązań w zakresie recyklingu odpadów. Są one następujące: skupienie się na ustawodawstwie i umowach międzynarodowych; zwiększenie swobodnego i uczciwego handlu materiałami recyklingowymi na całym świecie; kształcenie społeczeństwa; uzgodnienie wspólnego języka recyklingu; wspieranie programów i inicjatyw, które pomagają gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom zbierać oraz przekazywać odpady do recyklingu; współpraca z przemysłem w celu zachęcania do „recyklingowego” podejścia do kreowania nowych produktów, przy uwzględnieniu redukcji odpadów oraz włączeniu w to planowanie „końca życia” produktu; wsparcie innowacji, badań i inicjatyw promujących lepsze praktyki i technologie dla recyklingu.

Materiał opublikowano w kwartalniku “Recykling”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj