22 października na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje Gminy Brzesko. Jest to już 45. emitent, którego dłużne instrumenty finansowe zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

3 500 obligacji serii C09, o wartości nominalnej 1000 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2009 r. zostały zaoferowane  w trybie oferty niepublicznej. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 6m + marża 2%. Termin wykupu obligacji przypada w dniu 19 października 2011 r.

Emisja obligacji będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych, pokrycie wydatków związanych z infrastrukturą techniczną i komunalną, budową i modernizacją obiektów oświatowych, kulturalnych, sportowych i użyteczności publicznej, poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy, nabywaniem nieruchomości do zasobów Gminy.

źródło: gpwcatalyst.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj